Standardutveckling · SIS/TK 303

IT-system och IT-tjänster

SIS TK 303 har nu slagits ihop med TK 611. Uppdaterad information kommer att läggas på sidan för TK 611. SIS kommittén för Utveckling och styrning av system och tjänster (SIS/TK 303) bevakar och är aktiv inom utveckling av internationella standarder för processer, metoder, modeller och verktyg.

En stor mängd standarder är under utveckling inom ISO/IEC/JTC1/SC7 Software and system engineering, den internationella kommittén som SIS/TK 303 följer. Våra svenska experter fokuserar för närvarande på följande områden:

  • Ledningssystem för IT tjänster (ISO/IEC 20000 serien)
  • Arkitektur (ISO/IEC 42000 serien)
  • IT Governance (ISO/IEC 38500 serien)
  • Testning av programvara (ISO/IEC/IEEE 29119 serien) 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 46 standarder
ISO/IEC 38506, Information technology - Governance of IT - Application of ISO/IEC 38500 to the governance of IT enabled investments
ISO/IEC TR 29110-3-1, Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 3-1: Assessment guide
ISO/IEC 19770-8, Information technology — IT Asset Management — Part 8: Guidelines for Mapping of Industry Practices to/from the ISO/IEC 19770 Family of Standards
ISO/IEC 12207-2, Systems and software engineering - Software life cycle processes - Part 2: Relation and mapping of supplemental software processes between ISO/IEC/IEEE 12207-1:2017 and ISO/IEC/IEEE 12207:2008
ISO/IEC TR 22564-1.2, Information technology - Service management of infrastructure - Part 1: Process reference model (PRM) for data centre services
ISO/IEC TS 25025.2, Information technology - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Measurement of IT service quality
ISO/IEC 23396, Systems and software engineering - Capabilities of review tools
ISO/IEC 24773-3, Software and systems engineering - Certification of software and systems engineering professionals - Part 3: Part 3 Systems Engineering
ISO/IEC 38507, Information technology - Governance of IT - Governance implications of the use of artificial intelligence by organizations
ISO/IEC 23531, Systems and software engineering - Capabilities of issue management tools
ISO/IEC 33017, Information technology - Process assessment - Guidance for assessor training
ISO/IEC/IEEE 26514, Systems and software engineering - Design and development of information for users
ISO 29110-6-1 , Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 6-1: Part 6-1: Software engineering - Specific Profile Specifications: Space Profiles
ISO/IEC 19770-6 , Information technology - IT Asset Management - Part 6: Hardware Schema
ISO/IEC TS 33054, Information Technology - Process Assessment - Process Reference Model (PRM) for Service Management
ISO/IEC TS 33074, Information Technology - Process Assessment - Process Capability Assessment Model (PAM) for Service Management
ISO/IEC IEEE DIS 24748-3, Systems and software engineering - Life cycle management - Part 3: Guidelines for the application of ISO/IEC/IEEE 12207 (Software life cycle processes)
ISO/IEC DIS 19770-11, Information technology - IT asset management - Part 11: Requirements for bodies providing audit and certification of IT asset management systems
ISO/IEC DIS 29110-4-2, Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 4-2: Software engineering - Profile specifications: Organizational management profile group
ISO/IEC TR 30105-6, Information technology - IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes - Part 6: Guidelines on risk management
ISO/IEC 26580, Software and systems engineering - Methods and tools for the feature-based approach to software and systems product line engineering
ISO/IEC 38508, Information technology - Governance of data - Guidelines for data classification
ISO/IEC 24286, Information technology - Continual Performance Improvement - Concepts and Terminology
ISO/IEC 30105-8, Information technology - IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes - Part 8: Continual Performance Improvement (CPI) of ITES-BPO
ISO/IEC 24773-4, Software and Systems Engineering - Certification of software and systems engineering professionals - Part 4: Software engineering
ISO/IEC 25010-2, Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models - Part 2: Product quality model
ISO/IEC 25010-1, Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models - Part 1: Quality models overview and usage
ISO/IEC 25010-3, Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Part 3: Quality in use
ISO/IEC 24641, Systems and Software engineering - Methods and tools for model-based systems and software engineering
ISO/IEC/IEEE 29119-3, Software and systems engineering - Software testing - Part 3: Test documentation
ISO/IEC/IEEE 29119-4, Software and systems engineering - Software testing - Part 4: Test techniques
ISO/IEC 24748-3, Systems and software engineering — Life cycle management — Part 3: Guidelines for the application of ISO/IEC/IEEE 12207 (Software life cycle processes)
ISO/IEC 19075-3, Information technology — Guidance for the use of database language SQL — Part 3: SQL embedded in programs using the JavaTM programming language
ISO/IEC 19075-4, Information technology — Guidance for the use of database language — Part 4: Routines and types using the JavaTM programming language
ISO/IEC 19075-5, Information technology — Guidance for the use of database language SQL — Part 5: Row pattern recognition
ISO/IEC 19075-6, Information technology — Guidance for the use of database language SQL — Part 6: Support for JSON
ISO/IEC 19075-7, Information technology — Guidance for the use of database language SQL — Part 7: Polymorphic table functions
ISO/IEC 19075-8, Information technology — Guidance for the use of database language SQL — Part 8: Multidimensional arrays
ISO/IEC TR 20000-12, Information technology - IIT Service management - Part 12: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1:2011 and service management frameworks: CMMI-SVC
ISO 24773-2, Software and systems engineering — Certification of software and systems engineering professionals — Part 2: Guidance Regarding Description of Knowledge, Skills, and Competencies contained in Schemes
ISO/IEC 29110-4-2, Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 4-2: Software engineering - Profile specifications: Organizational management profile group
ISO/IEC TS 33061, Information technology — Process assessment — Process assessment model for software life cycle processes
ISO/IEC 15026-2, Systems and software engineering - Systems and software assurance - Part 2: Assurance case
ISO/IEC/IEEE 24774, Systems and software engineering — Life cycle management — Specification for process description
ISO/IEC 20000-2:2019, Information technology — Service management — Part 2: Guidance on the application of service management systems — Amendment 1
ISO/IEC 14764, Software Engineering — Software Life Cycle Processes — Maintenance
Visa fler Visa färre
Utgivet 40 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 303/AG 01, Software Asset Management
SIS/TK 303/AG 02, Ledningssystem för IT-tjänster
SIS/TK 303/AG 03, Arkitektur
SIS/TK 303/AG 04, Software testing
SIS/TK 303/AG 05, Mjukvaruutveckling
Visa fler Visa färre
Deltagare 5 företag och organisationer
BiTA Service Management AB, Stockholm
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Insperio AB, Farsta
Sip It AB, TÄBY
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 20 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 40, IT Service Management and IT Governance
ISO/IEC JTC 1/SC 40/WG 1, Governance of InformationTechnology
ISO/IEC JTC 1/SC 40/WG 2, Maintenance and development of ISO/IEC 20000 - Information technology - Service management
ISO/IEC JTC 1/SC 40/WG 3, IT-enabled services / Business process outsourcing
ISO/IEC JTC 1/SC 7, Software and systems engineering
ISO/IEC JTC 1/SC 7/JWG 28, Joint ISO/IEC JTC 1/SC 7 - ISO/TC 159/SC 4 WG: Common Industry Formats for Usability Reports
ISO/IEC JTC 1/SC 7/SG 1, Investigation of standards on quantum computing
ISO/IEC JTC 1/SC 7/SG 2, Investigation of newer ways to produce standards
ISO/IEC JTC 1/SC 7/SG 3, DevOps and agile practices
ISO/IEC JTC 1/SC 7/SG 4, SC7 Architecture review
ISO/IEC JTC 1/SC 7/SG 5, Tools and methods for Model Based Software and Systems Engineering (MBSSE)
ISO/IEC JTC 1/SC 7/SG 6, Specification techniques standardization
ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 19, Techniques for Specifying IT Systems
ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 2, System software documentation
ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 20, Software and systems bodies of knowledge and professionalization
ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 21, Information technology asset management
ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 24, SLC Profile and guidelines for VSE
ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 26, Software testing
ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 4, Tools and environment
ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 42, Architecture
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Ledningssystem för IT-tjänster (04.060) System- och programvarukvalitet (06.030)