Standardutveckling · SIS/TK 303

IT-system och IT-tjänster

SIS kommittén för Utveckling och styrning av system och tjänster (SIS/TK 303) bevakar och är aktiv inom utveckling av internationella standarder för processer, metoder, modeller och verktyg.

En stor mängd standarder är under utveckling inom ISO/IEC/JTC1/SC7 Software and system engineering, den internationella kommittén som SIS/TK 303 följer. Våra svenska experter fokuserar för närvarande på följande områden:

  • Ledningssystem för IT tjänster (ISO/IEC 20000 serien)
  • Arkitektur (ISO/IEC 42000 serien)
  • IT Governance (ISO/IEC 38500 serien)
  • Testning av programvara (ISO/IEC/IEEE 29119 serien) 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 89 standarder
ISO/IEC 19770-4, Information technology — IT asset management — Resource utilization measurement
ISO/IEC 15909-1, Systems and software engineering - High-level Petri nets - Part 1: Concepts, definitions and graphical notation
ISO/IEC 15909-2.2, Systems and software engineering - High-level Petri nets - Part 2: Transfer format
ISO/IEC N5020, Information technology-Service management -Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000- 1 and ITIL&reg
ISO/IEC N5020, Information technology - Service management - Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000- 1 and ITIL
ISO/IEC/IEEE 24748-5, Systems and software engineering - Life cycle management - Part 5: Software development planning
ISO/IEC 20000-6, Information Technology - Service Management - Part 6: Requirements for bodies providing audit and certification of service management systems
ISO/IEC TS 25011, Informationsteknologi - Krav på och utvärdering av programvarukvalitet (SQuaRE) - Kvalitetsmodell för tjänster
ISO/IEC 20741, Systems and Software Engineering- Guideline for the evaluation and selection of software engineering tools
ISO/IEC 42020, Systems and software engineering — Architecture Processes
ISO/IEC 19770-1, Information technology - IT asset management - Part 1: IT asset management systems - Requirements
ISO/IEC 29110-4-3, Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 4-3: Service delivery profile group specification
ISO/IEC 26558, Software and systems engineering - Methods and Tools for Variability Modeling in Software and Systems Product Line
ISO/IEC 26559, Software and systems engineering - Methods and tools for variability traceability in software and systems product line
ISO/IEC TS 33053, Information technology - Process assessment - Process reference model for quality management
ISO/IEC TS 33073, Information technology — Process assessment — Process capability assessment model for Quality Management
ISO/IEC TR 24748-2, Systems and software engineering - Life cycle management - Part 2: Guidelines to the application of ISO/IEC 15288 (System life cycle processes)
ISO/IEC 38506, Information technology - Governance of IT - Application of ISO/IEC 38500 to the governance of IT enabled investments
ISO/IEC/IEEE 26515, Systems and software engineering - Developing information for users in an agile environment
ISO/IEC 26553, Software and systems engineering - Tools and methods for product line realization
ISO/IEC 26554, Software and systems engineering - Tools and methods for product line testing
ISO/IEC 26556, Software and systems engineering - Tools and methods for product line organizational management
ISO/IEC/IEEE 26513, Systems and software engineering - Requirements for testers and reviewers of user documentation
ISO/IEC 21839, Systems and software engineering - System of systems (SoS) considerations in life cycle stages of a system
ISO/IEC 29110-4-1, Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 4-1: Software engineering - Profile specifications: Generic profile group
ISO/IEC 21841, Systems Engineering - Taxonomy of Systems of Systems
ISO/IEC TR 29110-3-1, Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 3-1: Assessment guide
ISO/IEC TR 29110-5-3, Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 5-3: Service delivery - Guide
ISO/IEC/IEEE 15289, Systems and software engineering - Content of life-cycle information items (documentation)
ISO/IEC 25020, Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Quality measurement framework
ISO/IEC 25030, Programvarukvalitet - Krav på och utvärdering av programvarukvalitet (SQuaRE) - Kvalitetskrav
ISO/IEC 19770-8, Information technology — IT Asset Management — Part 8: Guidelines for Mapping of Industry Practices to/from the ISO/IEC 19770 Family of Standards
ISO/IEC/IEEE 24765, Systems and software engineering - Vocabulary
ISO/IEC 24570, Software engineering - NESMA functional size measurement method - Definitions and counting guidelines for the application of function point analysis
ISO/IEC TR 29110-5-1-4, Software and systems engineering- Lifecycle profiles for very small entities (VSEs) - Part 5-1-4: Software engineering: Management and engineering guide: Generic profile group: Advanced profile
ISO/IEC 24748-1, Systems and software engineering - Life cycle management - Part 1: Guidelines for life cycle management
ISO/IEC/IEEE 42030, Software, systems and enterprise - Architecture evaluation framework
ISO/IEC 12207-2, Systems and software engineering - Software life cycle processes - Part 2: Relation and mapping of supplemental software processes between ISO/IEC/IEEE 12207-1:2017 and ISO/IEC/IEEE 12207:2008
ISO/IEC/IEEE 26512, Systems and software engineering - Requirements for acquirers and suppliers of information for users
ISO/IEC TR 22564-1, Information technology - Service management of infrastructure - Part 1: Process reference model (PRM) for data centre services
ISO/IEC 15026-1, Systems and software engineering - Systems and software assurance - Part 1: Concepts and vocabulary
ISO/IEC 29110-3-2, Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 3-2: Conformity certification scheme
ISO/IEC 29110-3-2, Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 3-2: Conformity certification scheme
ISO/IEC 33060, Information technology - Process assessment - Process assessment model for system life cycle processes
ISO/IEC/IEEE 15289, Systems and software engineering - Content of life-cycle information items
ISO/IEC FDIS 26561, Software and systems engineering - Methods and tools for product line technical probe
ISO/IEC TS 25025, Information technology - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Measurement of IT service quality
ISO/IEC/IEEE 16326, Systems and software engineering - Life cycle processes - Project management
ISO/IEC 90003, Software Engineering - Guidelines for the application of ISO 9001:2000 to software
ISO/IEC 23396, Systems and software engineering - Capabilities of review tools
ISO 24773-3, Software and systems engineering - Certification of software and systems engineering professionals - Part 3: Part 3 Systems Engineering
ISO/IEC 33020:2015/Amd 1, Software and Systems Engineering - Measurement Framework for assessment of process capability and organizational maturity - Amendment 1
ISO/IEC/IEEE 16085, System- och programvarukvalitet - Livscykelprocesser - Riskhantering
ISO/IEC 38503, Information technology - Governance of IT - Assessment of governance of IT
ISO/IEC 38507, Information technology - Governance of IT - Governance implications of the use of artificial intelligence by organizations
ISO/IEC 23531 N 7613, Systems and software engineering - Capabilities of issue management tools
ISO/IEC DIS 23643, Software and systems engineering - Capabilities of software safety and security verification tools
ISO/IEC 29110-5-6-3, Software and systems engineering - Lifecycle profiles for verysmall entities (VSEs) - Part 5-6-3: Systems engineering: Management and engineering guide: Generic profile group: Intermediate profile
ISO/IEC/IEEE 21840, Systems and software engineering - Guidelines for the utilization of ISO/IEC/IEEE 15288 in the context of System of Systems (SoS)
ISO/IEC 26553, Information technology - Software and systems engineering - Tools and methods for product line realization
ISO/IEC 26556, Information technology - Software and systems engineering - Tools and methods for product line organizational management
ISO/IEC 29110-4-6, Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 4-6: Part 4-6: Systems Engineering - Profile Specifications: Generic Profile Group
ISO/IEC 26514, Systems and software engineering - Design and development of information for users
ISO/IEC FDIS 26562, Software and systems engineering - Methods and tools for product line transition management
ISO 29110-6-1 , Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 6-1: Part 6-1: Software engineering - Specific Profile Specifications: Space Profiles
ISO/IEC 19770-6 , Information technology - IT Asset Management - Part 6: Hardware Schema
ISO/IEC TS 33054, Information Technology - Process Assessment - Process Reference Model (PRM) for Service Management
ISO/IEC TS 33074, Information Technology - Process Assessment - Process Capability Assessment Model (PAM) for Service Management
ISO/IEC IEEE DIS 24748-3, Systems and software engineering -- Life cycle management -- Part 3: Guidelines for the application of ISO/IEC/IEEE 12207 (Software life cycle processes)
ISO/IEC 19770-11, Information technology - Software asset management - Part 11: Requirements for bodies providing audit and certification of IT asset management systems
ISO/IEC 29110-4-2, Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 4-2: Organizational management - Profile specifications: Management profile group
ISO/IEC 30105-6, Information technology - IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes - Part 6: Guidelines on risk management
ISO/IEC 26580, Software and systems engineering - Methods and tools for the feature-based approach to software and systems product line engineering
ISO/IEC 16351, Information technology - Application management - Guidance on the relationship between ISO/IEC 16350:2015 and application management frameworks: ASL
ISO/IEC 38508, Information technology - Governance of data - Guidelines for data classification
ISO/IEC 24286, Information technology - Continual Performance Improvement - Concepts and Terminology
ISO/IEC 30105-8, Information technology - IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes - Part 8: Continual Performance Improvement (CPI) of ITES-BPO
ISO/IEC 23643, Software and systems engineering - Capabilities of software safety and security verification tools
ISO/IEC 23773-4, Software and Systems Engineering - Certification of software and systems engineering professionals - Part 4: Software engineering
ISO/IEC 24773-4, Software and Systems Engineering - Certification of software and systems engineering professionals - Part 4: Software engineering
ISO/IEC/IEEE 15026-4.3, Systems and software engineering - Systems and software assurance - Part 4: Assurance in the life cycle
ISO/IEC 25010-2, Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models - Part 2: Product quality model
ISO/IEC 25010-1, Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models - Part 1: Quality models overview and usage
ISO/IEC 25010-3, Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Part 3: Quality in use
ISO/IEC 24641, Systems and Software engineering - Methods and tools for model-based systems and software engineering
ISO/IEC 30105-3:2016/Amd 1, Information technology - IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes - Part 3: Measurement framework (MF) and organization maturity model (OMM) - Amendment 1
ISO/IEC/IEEE 29119-2, Software and systems engineering - Software testing - Part 2: Test processes
ISO/IEC/IEEE 29119-3, Software and systems engineering - Software testing - Part 3: Test documentation
ISO/IEC/IEEE 29119-4, Software and systems engineering - Software testing - Part 4: Test techniques
Visa fler Visa färre
Utgivet 43 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 303/AG 01, Software Asset Management
SIS/TK 303/AG 02, Ledningssystem för IT-tjänster
SIS/TK 303/AG 03, Arkitektur
SIS/TK 303/AG 04, Software testing
SIS/TK 303/AG 05, Mjukvaruutveckling
Visa fler Visa färre
Deltagare 5 företag och organisationer
BiTA Service Management AB, Stockholm
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Insperio AB, Farsta
Sip It AB, TÄBY
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 20 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 40, IT Service Management and IT Governance
ISO/IEC JTC 1/SC 40/WG 1, Governance of InformationTechnology
ISO/IEC JTC 1/SC 40/WG 2, Maintenance and development of ISO/IEC 20000 - Information technology - Service management
ISO/IEC JTC 1/SC 40/WG 3, IT-enabled services / Business process outsourcing
ISO/IEC JTC 1/SC 7, Software and systems engineering
ISO/IEC JTC 1/SC 7/JWG 28, Joint ISO/IEC JTC 1/SC 7 - ISO/TC 159/SC 4 WG: Common Industry Formats for Usability Reports
ISO/IEC JTC 1/SC 7/SG 1, Investigation of standards on quantum computing
ISO/IEC JTC 1/SC 7/SG 2, Investigation of newer ways to produce standards
ISO/IEC JTC 1/SC 7/SG 3, DevOps and agile practices
ISO/IEC JTC 1/SC 7/SG 4, SC7 Architecture review
ISO/IEC JTC 1/SC 7/SG 5, Tools and methods for Model Based Software and Systems Engineering (MBSSE)
ISO/IEC JTC 1/SC 7/SG 6, Specification techniques standardization
ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 19, Techniques for Specifying IT Systems
ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 2, System software documentation
ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 20, Software and systems bodies of knowledge and professionalization
ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 21, Information technology asset management
ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 24, SLC Profile and guidelines for VSE
ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 26, Software testing
ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 4, Tools and environment
ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 42, Architecture
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Ledningssystem för IT-tjänster System- och programvarukvalitet