Standardutveckling · SIS/TK 276

Monteringsverktyg

Ergonomi, säkerhet, användarvänlighet, hållbarhet, noggrannhet, repeterbarhet, kalibreringsprocedur, produktutveckling, underhåll, vibrationer, ja det finns många aspekter att ta hänsyn till när det gäller monteringsverktyg. Kommittén för monteringsverktyg arbetar för att ta fram standarder där alla aspekter beaktas och de svenska intressena tillvaratas internationellt.

Målsättningen med det svenska arbetet inom monteringsverktyg är:

• att deltagarna ska vara väl uppdaterade,

• att underlätta implementeringen av standarderna,

• att föra fram de svenska deltagarnas synpunkter i det europeiska och globala standardiseringsarbetet, genom direkt expertdeltagande i arbetsgrupper eller via SIS,

• att funktionella standarder tas fram på europeisk och global nivå.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 11 standarder
ISO 2236, Skruvningsverktyg - Stång- och rörhylsnycklar - Största utvändiga mått på huvud
ISO 1174-2, Skruvningsverktyg - Fyrkanttappar och fyrkanthål - Del 2: Fyrkanttappar och fyrkanthål för krafthylsgrepp
ISO 6789-1, Skruvningsvertyg - Momentverktyg - Del 1: Krav och metoder för typprovning och acceptanskontroll: Minimikrav på intyg om överensstämmelse
ISO 6789-2, Skruvningsvertyg - Momentverktyg - Del 2: Krav på kalibrering och bestämning av mätosäkerhet
ISO 21982, Monteringsverktyg - Spärrnycklar
ISO 1711-1:2016/Amd 1, Skruvningsverktyg - Tekniska specifikationer - Del 1: Nycklar och handhylsgrep - Tillägg 1
ISO 1711-2:2016/Amd 1, Skruvningsverktyg - Tekniska specifikationer - Del 2: Maskinhylsgrepp- Tillägg 1
ISO 5743, Tänger - Allmänna tekniska krav
ISO 5746, Tänger - Kombinationstänger och linjetänger - Mått och provningsvärden
ISO 8976, Tänger - Glidledstänger med flera lägen (så kallade polygriptänger) - Mått och provningsvärden
ISO 9343, Tänger - Glidledstänger med två lägen - Mått och provningsvärden
Visa fler Visa färre
Utgivet 39 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
AB Momento, Flen
Luna AB, Alingsås
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
ISO/TC 29/SC 10, Assembly tools for screws and nuts, pliers and nippers
ISO/TC 29/SC 10/WG 11, Pliers and nippers
ISO/TC 29/SC 10/WG 3, Hand torque tools
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Produktionsteknik (25) Handverktyg (25.140) Monteringsverktyg (25.140.30)