Standardutveckling · SIS/TK 258

Motorer - ej vägfordon

Mer information om kommitténs arbete:

Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
ISO/TC 70, Internal combustion engines
ISO/TC 70/SC 7, Tests for lubricating oil filters
ISO/TC 70/SC 8, Exhaust gas emission measurement
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Martin Elofsson
Projektledare
martin.elofsson@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se