Standardutveckling · SIS/TK 231

Skogsmaskiner

SIS/TK 231 omfattar de flesta typer av skogsmaskiner och utrustning och deltar aktivt det internationella standardiseringsarbetet inom ISO och CEN för att åstadkomma en harmonisering av tekniska bestämmelser. Kommittén fokuserar på maskinsäkerhet och arbetsmetoder för att med hjälp av standarder åstadkomma en så säker och god arbetsmiljö som möjligt. Arbetet omfattar inte handhållna skogsmaskiner (se SIS/TK 212).

Utgångspunkten för kommitteens arbete är att alla skogsmaskiner som sätts på marknaden uppfyller samhällets och användarens krav när det gäller säkerhet, hälsa och hållbarhet. Med standarder som tillämpas av alla berörda parter behöver inga missförstånd uppstå och tillfredsställande säkerhet kan uppnås. Standardiseringen underlättar därmed också den internationella handeln genom att tekniska handelshinder reduceras.

Att aktivt delta i kommittén ger deltagarna en tidig inblick i vad som är på gång och blir ett effektivt verktyg för att säkerställa att alla aspekter av maskinsäkerhet uppfylls. Information som kan effektivisera och omsättas i den egna verksamhetensutvecklingen.

Deltagarna i SIS/TK 231 ges en unik möjlighet att:

  • påverka utformningen av standarder för en ökad produktsäkerhet med syftet att minska skaderisken vid arbete med skogsmaskiner.
  • påverka utformningen och implementering av standarder inom Europeiska Unionens maskinsäkerhetsarbete, standarder som tolkar maskindirektivet och som efter harmonisering är underlag för CE-märkning.
  • påverka det globala standardiseringsarbetet inom ISO för att säkerställa att svenska intressen tas tillvara och att standarderna återspeglar den tekniska utvecklingen.

Exempel på frågor som behandlas i kommitteen är:

Säkerhetskrav för självgående skogsmaskiner, förarskydd ROPS, FOPS och OPS, skydd mot kedjeskott, säkerhetsrutor, bromsar och stabilitet, vibrationer och buller, enhetlig terminologi, provnings- och mätmetoder samt särskilda säkerhetskrav för flishuggare och vedklyvare.

Mer information om kommitténs arbete:

Användandet av standarder Läs mer
Arbetar nu med 12 standarder
EN 16517, Lantbruksmaskiner och skogsmaskiner - Mobila "yarders" för skogsavverkning - Säkerhet
EN ISO 11850:2011/A2, Skogsmaskiner - Allmänna maskinsäkerhetskrav - Tillägg 2: Tillträde till operatörsplats och underhållsplatser
ISO 11850:2011/Amd 2.2, Skogsmaskiner - Allmänna maskinsäkerhetskrav - Tillägg 2: Tillträde till operatörsplats och underhållsplatser
ISO 19472-2, Skogsmaskiner - Vinschar - Del 2: Draghjälpsvinschar
EN ISO 19472-2, Skogsmaskiner - Vinschar - Del 2: Draghjälpsvinschar
EN 17750, Lantbruks- och skogsmaskiner - Ljussignalanordningar och installation på monterade redskap
ISO 8082-1:2009/Amd 1, Skogsmaskiner - Krav och provning av överrullningsskydd - Del 1: Allmänna maskiner - Tillägg 1
ISO 7021, Earth-moving machinery and machinery for forestry — Operator protective structures — Material performance requirements
ISO 13861, Skogsmaskiner - Hjullunnare - Termer, definitioner och handelskrav
ISO 13862, Skogsmaskiner - Fällare-läggare - Termer, definitioner och handelskrav
ISO 7448, Machinery for forestry — Machine-fed woody biomass reductions chippers, grinders and shredders — Identification terminology, classification, and component nomenclature
EN , Forestry machinery — Requirements for sling gear and deflection pulleys for forestal hauling operations
Visa fler Visa färre
Utgivet 23 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
AB Volvo Penta, GÖTEBORG
Eco Log Sweden AB, SÖDERHAMN
GS Facket för Skogs-Trä- & Grafisk Bransch, STOCKHOLM
Hammerglass AB, FÖRSLÖV
John Deere Forestry AB, MÄRSTA
Komatsu Forest AB, UMEÅ
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, UMEÅ
Rottne Industri AB, ROTTNE
Skogforsk - Stiftelsen skogsbrukets forskningsinstitut, UPPSALA
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
ISO/TC 127/SC 2/JWG 31, Joint ISO/TC 127/SC 2 - ISO/TC 23/SC 15 WG: Operator protective structure material requirements
ISO/TC 23, Tractors and machinery for agriculture and forestry
ISO/TC 23/SC 14, Operator controls, operator symbols and other displays, operator manuals
ISO/TC 23/SC 15, Machinery for forestry
ISO/TC 23/SC 15/AHG 2, Evaluation of functional safety standards
ISO/TC 23/SC 15/JWG 4, Joint ISO/TC 23/SC 15 - ISO/TC 127 WG: Traction assist systems/steep slope operation
ISO/TC 23/SC 15/WG 3, Woody biomass reduction machinery, terminology and safety
ISO/TC 23/SC 15/WG 6, Study revision of ISO 11850
ISO/TC 23/SC 15/WG 8, Thrown object guards - Laboratory test and performance requirements
CEN/TC 144, Tractors and machinery for agriculture and forestry
CEN/TC 144/WG 3, Mobile machines and trailers
CEN/TC 144/WG 8, Forestry machinery
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Hur säkra är säkerhetsrutorna?

En informationsbroschyr framtagen av Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp (TSG) med stöd av Skogsforsk och SIS/TK 231 Skogsmaskiner

Broschyren sammanfattar rådande kunskapsläge om säkerhetsrutor och innehåller råd till alla skogsmaskinförare om hur de kan minska risken för att råka ut för en olycka på grund av havererad säkerhetsruta. 

>>> Länk till broschyr <<<

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Verksamhetsplan 2021

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Daniel Hedlund
Projektledare
daniel.hedlund@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se