Standardutveckling · SIS/TK 209

Hållbarhet hos byggnadsverk

Byggnader och byggd miljö använder hälften av allt det material som tas upp ur jorden. Under sin livstid svarar de för nästan hälften av all åtgång av primärenergi i Europa och ansvarar för 40 % av växthusgasutsläppen. Med dessa fakta är det väldigt lätt att inse betydelsen av hållbarhetsarbete inom byggsektorn, vilket är vad kommittén arbetar med.

Det yttersta målet för denna kommitté är att arbeta för hållbar utveckling inom byggande och förvaltning. Man arbetar med att ta fram metodstandarder som värderar ett byggnadsverks totala påverkan såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt under hela dess livslängd. Man arbetar också, sedan lanseringen av CEN/TC 350/SC 1 ”Circular Economy in the Construction Sector” i maj 2021, med standardisering gällande cirkularitet inom byggsektorn.

Då de standarder som kommittén är med och tar fram är uteslutande europeiska och globala så är en av dess största uppgifter att framföra och försvara de svenska intressena på internationell nivå.

Sverige har under det gångna arbetet haft en betydande roll på den internationella scenen och varit väldigt delaktig i framtagandet av flera internationella standarder. 

Under "Läs mer" kan du se film där Rutger Gyllenram (ordförande) och Martin Erlandsson (vice ordförande) berättar om arbetet med hållbara byggnadsverk, samt om arbetet med hållbara byggnadsverk ur ett myndighets- och konsultperspektiv.

Mer information om kommitténs arbete:

Lista på materialstandarder under EN 15804
Livscykelskeden och moduler i EN 15804 och EN 15978 Översättning
Utgivet 25 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 209/AG 01, Cirkulär ekonomi
Deltagare 28 företag och organisationer
100gruppen, Stockholm
Arbio AB, Stockholm
ASSA ABLOY AB, Stockholm
Boverket, Karlskrona
Byggmaterialindustrierna Bysam ServiceAB, Stockholm
Carbonzero AB, Ängelholm
Celsa Steel Service AB, Halmstad
Heidelberg Materials Cement Sverige AB, Malmö
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stockholm
Kobolde & Partners AB, Stockholm
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Lunds universitet, Lund
Nordec Oy, Turku
Paroc AB, Skövde
Rejlers Sverige AB, Göteborg
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Skellefteå
RISE Research Institutes of Sweden AB, Göteborg
Saint-Gobain Ecophon AB, Hyllinge
Statens geotekniska institut SGI, Göteborg
Stålbyggnadsinstitutet, Stockholm
SWECO Sverige AB, Stockholm
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Svevia AB (publ), Solna
Trafikverket, Solna
Trafikverket, Umeå
Trafikverket, Borlänge
Tyréns Sverige AB, Umeå
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 22 internationella kommittéer
ISO/TC 59/SC 14, Design life
ISO/TC 59/SC 14/CAG, Chair's Advisory Group
ISO/TC 59/SC 14/WG 10, Functionality requirements/serviceability
ISO/TC 59/SC 17, Sustainability in buildings and civil engineering works
ISO/TC 59/SC 17/WG 1, General principles and terminology
ISO/TC 59/SC 17/WG 3, Environmental declaration of products
ISO/TC 59/SC 17/WG 4, Environmental performance of buildings
ISO/TC 59/SC 17/WG 5, Civil engineering works
CEN/TC 350, Sustainability of construction works
CEN/TC 350/SC 1, Circular Economy in the Construction Sector
CEN/TC 350/SC 1/WG 1, Framework, principles and definitions
CEN/TC 350/SC 1/WG 2, Gap analysis, conclusions and recommendations
CEN/TC 350/WG 1, Environmental performance of buildings
CEN/TC 350/WG 3, Products Level
CEN/TC 350/WG 5, Social performance assessment of building
CEN/TC 350/WG 6, Civil Engineering works
CEN/TC 350/WG 7, Framework and Coordination
CEN/TC 350/WG 8, Sustainable refurbishment
SIS/TK 209/AG 01, Cirkulär ekonomi:

CEN/TC 350/SC 1, Circular Economy in the Construction Sector

CEN/TC 350/SC 1/WG 1, Framework, principles and definitions

CEN/TC 350/SC 1/WG 2, Gap analysis, conclusions and recommendations

CEN/TC 350/SC 1/WG 3, Chair's Advisory Group

Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén.

Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnader Allmänt (91.040.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Cirkulär ekonomi i byggsektorn

Ta del av SIS presentation om standardiseringsarbetet inom cirkulär ekonomi i byggsektorn. 

Se presentationen >

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Yacine Slamti
Projektledare
yacine.slamti@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se

Markus Beckman
Ordförande
Saint-Gobain Ecophon AB