Standardutveckling · SIS/TK 201

Markbeläggningsprodukter

Markbeläggningsprodukter av betong används till allt från trädgården till den trafikerade gatan. Och då produkterna är en del av vår utomhusmiljö, är bland annat det nordiska klimatet en fråga som den svenska kommittén företräder inom den europeiska standardiseringen.

Kommittén för markbeläggning deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska standardiseringen. Ur svenskt perspektiv är det exempelvis viktigt att markbeläggningsprodukterna är frostbeständiga för att klara det nordiska klimatet. Standardiseringsarbetet gäller markbeläggningsprodukter med fokus på betong, som bland annat används till gatsten, murar, gågator och dekorationer. Kommittéarbetet resulterar bland annat i krav och provningsmetoder för betongmarksten, betongplattor och kantsten av betong.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 4 standarder
CEN/TS 15209, Markbeläggningsprodukter - Taktila ledytor av betong, tegel eller sten
EN 1340, Markbeläggningsprodukter - Kantstöd av betong - Krav och provningsmetoder
EN 1339, Markbeläggningsprodukter - Betongmarkplattor - Krav och provningsmetoder
EN 1338, Markbeläggningsprodukter - Betongmarksten - Krav och provningsmetoder
Visa fler Visa färre
Deltagare 6 företag och organisationer
Cementa AB, Stockholm
Mai Almén Hinderfri Design AB, Lund
Nordcert AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
S:t Eriks AB, Staffanstorp
Starka Betongindustrier AB, Kristianstad
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
CEN/TC 178, Paving units and kerbs
CEN/TC 178/WG 1, Precast concrete products
CEN/TC 178/WG 5, Tactile Paving
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Anläggningsarbete Vägbyggnad Anläggningsarbete Hjälpmedel vid förflyttning Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar Körbana Hem och hushåll, underhållning, sport Utrustningar och anordningar för sport Utrustningar och anordningar för sport Anordningar för sport