Standardutveckling · SIS/TK 201

Markbeläggningsprodukter

Markbeläggningsprodukter av betong används till allt från trädgården till den trafikerade gatan. Och då produkterna är en del av vår utomhusmiljö, är bland annat det nordiska klimatet en fråga som den svenska kommittén företräder inom den europeiska standardiseringen.

Kommittén för markbeläggning deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska standardiseringen. Ur svenskt perspektiv är det exempelvis viktigt att markbeläggningsprodukterna är frostbeständiga för att klara det nordiska klimatet. Standardiseringsarbetet gäller markbeläggningsprodukter med fokus på betong, som bland annat används till gatsten, murar, gågator och dekorationer. Kommittéarbetet resulterar bland annat i krav och provningsmetoder för betongmarksten, betongplattor och kantsten av betong.

Mer information om kommitténs arbete:

Deltagare 3 företag och organisationer
Cementa AB, STOCKHOLM
Nordcert AB, STOCKHOLM
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Anläggningsarbete (93) Vägbyggnad (93.080) Anläggningsarbete (93) Hjälpmedel vid förflyttning (11.180.10) Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01) Körbana (93.080.20) Hem och hushåll, underhållning, sport (97) Utrustningar och anordningar för sport (97.220) Utrustningar och anordningar för sport (97.220) Anordningar för sport (97.220.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Linn Holegård
Projektledare
linn.holegard@sis.se

Åse Lyngstad
Projektassistent
ase.lyngstad@sis.se