Nyhet · 2023-02-08

Ökande regnmängder driver revidering av nationell standard

Takavvattningssystemen behöver anpassas efter de nya förhållanden som gäller när klimatet förändras. Experter inom VVS, klimat och hantering av dagvatten välkomnas att delta i ett standardiseringsarbete som syftar till att framtidssäkra svenska byggnader.

Regntak.png

Samhället behöver anpassas för att klara de kraftiga skyfall som blir en konsekvens av att klimatet förändras. När vi bygger nytt eller renoverar behöver vi till exempel säkerställa att hängrännor och brunnar är anpassade för större nederbördsmängder. Vilka dimensioner som krävs går att utläsa av en så kallad regnvattenkarta och skiljer sig beroende på var i landet som byggnaden står. Till exempel krävs kraftigare takavvattningssystem i Borås, än i Kalmar.

– Ingen kan ha undgått att klimatet har ändrats och att det regnar mer intensivt idag. Det är viktigt att vi framtidssäkrar byggnaderna, säger Hans Månsson på Nordic Waterproofing.

Idag följer branschen en standard från 1988 som inte längre är aktuell. Den SIS-kommitté som Hans Månsson är ordförande för har därför tagit initiativ till en revidering.

– Att uppdatera standarden kommer att minska risken för läckage och få taken att fungera bättre. Det här är en bra början till att anpassa byggandet efter dagens behov.

Arbetet är redan i gång och ett första utkast väntas bli klart till sommaren. Som med all standardisering blir slutprodukten bäst när många olika intressenter finns representerade och påverkar lösningen utifrån sina vinklar.

–  Vi behöver få in folk från VVS-branschen och gärna någon från en branschförening som jobbar med dagvatten. Sen behöver vi förstås hjälp av SMHI med att uppdatera kartan, säger Hans Månsson.

SIS arbetsgrupp söker fler experter inom VVS, takavvattning och klimat som vill påverka arbetet. Kontakta Viveka Odlén, projektledare på SIS.för att veta mer.