Standardutveckling · SIS/TK 192

Betongreparationer

Betong är starkt, men inte desto mindre kan man förr eller senare behöva underhålla, reparera och/eller förstärka betongkonstruktionen. De samhällsekonomiska värden som består av betongkonstruktioner - bostäder, kontor, industrier, viadukter och broar etc. - är mycket stora och berör många intressenter. SIS tekniska kommitté Betongreparationer, SIS/TK 192 arbetar med att ta fram och revidera befintliga standarder för underhåll, reparation och förstärkning av betong.

Befintliga/gamla betongkonstruktioner kan behöva repareras vilket ofta kan medföra stora kostnader. Marknaden för skydds- och reparationsåtgärder avseende betongkonstruktioner är sålunda stor och är av stor vikt.

Området är inte lätt att standardisera eftersom man vid reparation utgår från en befintlig konstruktion. Alla specifika förhållanden och skadeorsaker måste klarläggas noga för att man skall kunna välja en lämplig åtgärdsmetod. När man gjort det kan man välja ett passande material/system, som skall appliceras och utföras på särskilt sätt. Kedjan (skadeutredning, val av typ av åtgärd, definiering av tillhörande kravspecifikation, utförande och kontroll av utförandet) hänger samman, samtidigt som det är komplext med flera aktörer inblandade.

Standardiseringen bedrivs huvudsakligen inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Kommittén har som mål att aktivt delta i kommande översyn/revidering av de ingående tio delarna i standardserien SS-EN 1504 "Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation”. De svenska intressena har varit att verka för att vissa metoder standardiseras och/eller standardiseras på ett bra sätt. Vi har också gjort stora insatser i arbetet med angivandet av lämpliga åtgärdsmetoder beroende på skadeorsak. Vidare verkar vi för att man inte skall behöva prova mer än nödvändigt och att provningsmetoderna skall bli rimligt enkla/billiga.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 9 standarder
ISO-2, Underhåll och reparation av betongkonstruktioner - Del 2: Tillståndsbedömning
ISO/TS 16774-1, Test methods for repair materials for water-leakage cracks in concrete structures - Part 1: Test method for thermal stability
EN 1504-4, Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 4: Produkter för vidhäftning mot betong
EN 1504-2, Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 2: Ytskyddsprodukter för betong
EN 1504-7, Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 7: Material för skydd mot armeringskorrosion
EN 1504-6, Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 6: Material för förankring av armering
EN 14629:2018, Betongkonstruktioner - Provning av produkter och system för skydd och reparation - Bestämning av kloridhalt i hårdnad betong
EN 1504-3, Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and non-structural repair
EN 14630, Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and non-structural repair
Visa fler Visa färre
Utgivet 69 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
Aquajet Systems AB, Holsbybrunn
Combimix AB, Bålsta
Forsmarks Kraftgrupp AB, Östhammar
NCC Sverige AB, Solna
Närverket för betongreparationer,
Saint-Gobain Sweden AB / Weber, Sollentuna
Skanska Sverige AB, Göteborg
Sto Scandinavia AB, Linköping
Trafikverket, Borlänge
Veidekke Entreprenad AB, Sundbyberg
ÅF-Industry AB, Malmö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 71/SC 7, Maintenance and repair of concrete structures
CEN/TC 104, Concrete and related products
CEN/TC 104/SC 8, Protection and repairs of concrete structures
CEN/TC 104/SC 8/WG 1, Surface protection systems
CEN/TC 104/SC 8/WG 2, Repair
CEN/TC 104/SC 8/WG 4, Injection products
CEN/TC 104/SC 8/WG 5, Anchoring or fixing
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsmaterial (91.100) Betong och betongprodukter (91.100.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Almqvist
Projektledare
08-55552295
annika.almqvist@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
08-55552025
anna-karin.jansson@sis.se