Nyhet · 2023-02-01

Kompletterande standard för havsbaserade vindkraftverk

Ett nytt europeiskt arbete har startat för utförande av havbaserade vindkraftverk av stål.

imageehust.png

 

Det pågår ett europeiskt arbete med att komplettera standarden SS-EN 1090-2 Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner med de speciella konstruktions- och tillverkningskrav som är aktuella för havsbaserade vindkraftverk.

De kompletterande reglerna avser bland annat material, svetsning, ytbehandling, förspända skruvförband samt kontroll.

Ett första förslag har redan utarbetats och bevakas av SIS/TK 188 Stål- och aluminiumkonstruktioner.

Är du intresserad av att veta mer eller själv delta i arbetet? Kontakta Måns Sjölander, projektledare på SIS.

Fakta om havsbaserade vindkraftverk

Vindparker till havs består av vindkraftverk som är monterade på ett fundament och på olika sätt är förankrade i botten, ett internkabelnät som binder samman vindkraftverken till en eller flera transformatorstationer, samt anslutningskablar som transporterar elen till en anslutningspunkt på land.

Vilken effekt ett vindkraftverk har varierar, men kan sägas ligga mellan 15 MW och 25 MW per turbin.

Den totala höjden av ett vindkraftverk kan vara upp till 340 meter.

Vanliga bottenfasta fundament

Monopile – är vanligast och pålas eller borras ner

Gravitationsfundament – stor konstruktion som håller vindkraftverket på plats genom sin storlek

Källa: Havs- och vattenmyndigheten