Standardutveckling · SIS/TK 177

Tätskikt för byggnadsverk

Den klart största marknaden för tätskikt är taksektorn, där bituminösa membran traditionellt sätt varit det vanligaste, även om syntetiska takmembran blir allt vanligare. Kommittén arbetar fram standarder för flexibla mattor både för tätning av tak och broar.

Projektet innebär i huvudsak svensk medverkan i det europeiska standardiseringsarbetet inom området för flexibla mattor för tätning av tak och broar. Kommittén arbetar på ett aktivt sätt för att svenska synpunkter ska tas till vara i kommande standarder eller vid reviderande av befintliga standarder på Europanivå, samt att ta fram och revidera nationella standarder. Att överföra europeiska och internationella resultat till svenska standarder samt att medverka till standardens tillämpning i svenskt näringsliv, är också något som kommittén arbetar med.

Det europeiska standardiseringsarbetet med tätskiktsmattor på broar startades efter ett förslag från Sverige. Bakgrunden till förslag och engagemang var att ett omfattande arbete hade lagts ned av Vägverket och VTI, som innebar ett provningsprogram för tätskiktsmattor för broar. Kommittén ansåg att det borde vara användbart även för övriga Europa. En arbetsgrupp som med namnet WG 6, Bridge Deck Waterproofing, bildades under CEN/TC 254, Flexible Sheets for Waterproofing. Samtidigt tog Sverige också på sig ordförandeskapet och sekretariatet för WG 6. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 6 standarder
EN 13984, Flexibla tätskikt - Ångspärrar av plast och gummi - Definitioner och karaktäriserande egenskaper
EN 17048, Flexibla tätskikt - Plast- och gummibaserade tätskikt för vattentätning av betongbroar och andra trafikerade ytor av betong - Definitioner och karaktäriserande egenskaper
EN 13707, Flexibla tätskikt - Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak - Definitioner och karaktäriserande egenskaper
EN 17388-1, Flexibla tätskikt för vattentäthet - Miljövarudeklaration - Produktkategoriregler för förstärkta bitumen, syntetiska och gummi tätskikt för (tak) vattentäthet - del 1: Vagga till grav.
EN 17388-2, Flexibla tätskikt för vattentäthet - Miljövarudeklaration - Produktkategoriregler för förstärkta bitumen, syntetiska och gummi tätskikt för (tak) vattentäthet - del 2: Vagga till grav med alternativ.
EN XXX, Flexibla tätskikt - Bestämning av motstånd mot vindlast för XXX fastsatta tätskikt
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
CEN/TC 254, Flexible sheets for waterproofing
CEN/TC 254/SC 1, Bitumen sheeting
CEN/TC 254/SC 2, Synthetic sheets
CEN/TC 254/WG 15, PCR
CEN/TC 254/WG 3, Material properties relevant to wind uplift resistance
CEN/TC 254/WG 6, Bridge deck waterproofing
CEN/TC 254/WG 9, Underlays for discontinuous roof coverings
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer om nyttan med standardisering

Ämnesområden

Byggnadsmaterial (91.100) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlén
Projektledare
+46855552278
viveka.odlen@sis.se

Camilla Halén
Projektassistent
+46855552006
camilla.halen@sis.se