Standardutveckling · SIS/TK 177

Tätskikt för byggnadsverk

Den klart största marknaden för tätskikt är taksektorn, där bituminösa membran traditionellt sätt varit det vanligaste, även om syntetiska takmembran blir allt vanligare. Kommittén arbetar fram standarder för flexibla mattor både för tätning av tak och broar.

Projektet innebär i huvudsak svensk medverkan i det europeiska standardiseringsarbetet inom området för flexibla mattor för tätning av tak och broar. Kommittén arbetar på ett aktivt sätt för att svenska synpunkter ska tas till vara i kommande standarder eller vid reviderande av befintliga standarder på Europanivå, samt att ta fram och revidera nationella standarder. Att överföra europeiska och internationella resultat till svenska standarder samt att medverka till standardens tillämpning i svenskt näringsliv, är också något som kommittén arbetar med.

Det europeiska standardiseringsarbetet med tätskiktsmattor på broar startades efter ett förslag från Sverige. Bakgrunden till förslag och engagemang var att ett omfattande arbete hade lagts ned av Vägverket och VTI, som innebar ett provningsprogram för tätskiktsmattor för broar. Kommittén ansåg att det borde vara användbart även för övriga Europa. En arbetsgrupp som med namnet WG 6, Bridge Deck Waterproofing, bildades under CEN/TC 254, Flexible Sheets for Waterproofing. Samtidigt tog Sverige också på sig ordförandeskapet och sekretariatet för WG 6. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 10 standarder
EN CENTC254 N1781, Flexibla tätskikt - Bestämning av motstånd mot vindlast för XXX fastsatta tätskikt
EN 17388-2, Flexible sheets for waterproofing - Environmental product declarations - Product Category Rules for reinforced bitumen, plastic and rubber flexible sheets for (roof) waterproofing - Part 2: Cradle to gate with options
EN 17388-1, Flexible sheets for waterproofing - Environmental product declaration - Product Category Rules for reinforced bitumen, plastic and rubber flexible sheets for (roof) waterproofing - Part 1: Cradle to grave
EN 13859-2:2004/prA1, Flexibla tätskikt - Definitioner och karaktäriserande egenskaper - Del 2: Vindskydd för väggar
EN 13859-1:2014/prA1, Flexibla tätskikt - Definitioner och karaktäriserande egenskaper - Del 1: Vattenavledande skikt av byggpapp, duk, folie
EN 13707, Flexibla tätskikt - Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak - Definitioner och karaktäriserande egenskaper
EN 1849-2, Flexibla tätskikt - Bestämning av tjocklek och vikt per ytenhet - Del 2: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak
EN 17048, Flexibla tätskikt - Plast- och gummibaserade tätskikt för vattentätning av betongbroar och andra trafikerade ytor av betong - Definitioner och karaktäriserande egenskaper
EN 13984, Flexibla tätskikt - Ångspärrar av plast och gummi - Definitioner och karaktäriserande egenskaper
EN 14695, Flexibla tätskikt - Bitumenmattor med stomme för isolering av betongbroar och andra trafikerade betongytor - Definitioner och karaktäriserande egenskaper
Visa fler Visa färre
Utgivet 68 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Constructech Sweden AB, Strängnäs
Icopal AB, Malmö
Kingspan Insulation AB, Mölndal
Nordic Waterproofing AB, Höganäs
OC Paroc, Skövde
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
SealEco AB, Värnamo
Trafikverket, Jönköping
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
CEN/TC 254, Flexible sheets for waterproofing
CEN/TC 254/SC 1, Bitumen sheeting
CEN/TC 254/SC 2, Synthetic sheets
CEN/TC 254/WG 1, Coordination
CEN/TC 254/WG 10, Ageing
CEN/TC 254/WG 15, PCR
CEN/TC 254/WG 3, Material properties relevant to wind uplift resistance
CEN/TC 254/WG 6, Bridge deck waterproofing
CEN/TC 254/WG 9, Underlays for discontinuous roof coverings
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer om nyttan med standardisering

Ämnesområden

Byggnadsmaterial Bindemedel, fogprodukter


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlén

Viveka Odlén
Projektledare
+46855552278
viveka.odlen@sis.se

Camilla Halén

Camilla Halén
Projektassistent
+46855552006
camilla.halen@sis.se