Nyhet · 2023-01-31

Utvecklingen av smarta textilier är på frammarsch

Nu söker vi företag och organisationer som vill vara med i arbetet att ta fram standarder för detta. Smarta textilier är ett område som ligger i gränslandet mellan textil och teknik där det sker en snabb utveckling. Svenska institutet för standarder, SIS önskar därför komma i kontakt med organisationer och företag som vill vara med och påverka kommande standarder inom smarta textilier.

Vi har i det internationella standardiseringsarbetet sett ett växande behov av att ta fram standarder för just det här området. Ett antal standardiseringsarbeten pågår redan och nu planeras för nya spännande initiativ framåt.

Standarder för detta kan till exempel användas för att definiera termer inom området så att olika aktörer är överens och kan förstå varandra, något som det finns ett behov av i det här gränsöverskridande området. Diskussioner pågår inom standardiseringen på europeisk nivå kring användningen av smarta textilier inom cirkulär ekonomi för att följa materialens livscykel samt hur användaren påverkas av materialen.

Standarder kan även stödja producenter och testinstitut i att förhålla sig till materialen, till exempel i utvecklingen av hållbara produkter och användbara testmetoder.

Varför ska du vara med?

  • Du kan vara med och utveckla och påverka framtida standarder
  • Utbyta kunskaper och erfarenheter med andra i branschen
  • Fördjupad kunskap i ämnet

Kontakta gärna vår projektledare för Textilkommittén, Sara Mpumwire på sara.mpumwire@sis.se om du vill höra mer om standardiseringsarbetet inom smarta textilier.