Standardutveckling · SIS/TK 156

Plast

Varje dag använder vi produkter och innovationer av plast. Plast är formbart, lätt, tåligt, hållbart, energisnålt och återvinningsbart. Standardiseringen inom plast omfattar bland annat provningsmetoder, specifikationer och terminologi, där både termoplast, härdplast och kompositer behandlas.

Standardiserade material och kriterier för återvinning bidrar till att säkerställa kvalitén på plasten som släpps ut på marknaden och som direkt rör materialåtervinning av plast. Framtagandet av standarder är en förutsättning för att skapa samsyn och ett viktigt verktyg i omställningen mot ett cirkulärt samhälle.

Standarderna vänder sig till intressenter som: 

  • designar och tillverkar plastprodukter inom bl.a. bygg-, jordbruks-, förpacknings- och fordonsindustrin;
  • köper, tvättar och granulerar plastmaterial och vill öka andelen återvunnen plastråvara på plastmarknaden;
  • ansvarar för sortering och återvinning av plastprodukter.

Experter som medverkar i kommitténs arbetsgrupper har en lång erfarenhet av tillverkning, inköp och återvinning och vi tillhandahåller ett forum för att vägleda i frågor kopplade till standardisering.

Mer information om kommitténs arbete:

Miljöaspekter Arbetsgrupp 1
Plaströrssystem Arbetsgrupp 2
Material Arbetsgrupp 3
Fordon Arbetsgrupp 4
Plastförpackningar Gemensam arbetsgrupp 1
Kemisk återvinning av organiskt material Gemensam arbetsgrupp 2
Nyheter
Utgivet 622 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 156/AG 01, Miljöaspekter
SIS/TK 156/AG 02, Plaströrssystem
SIS/TK 156/AG 03, Material
SIS/TK 156/AG 04, Fordon
Visa fler Visa färre
Deltagare 34 företag och organisationer
Amiblu Norway AS, Sandefjord
Avfall Sverige AB, Malmö
Borealis AB, Stenungsund
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Diab International AB, Laholm
Ecolean AB, Helsingborg
Element Materials Technology AB, Nyköping
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Fortum Waste Solutions AB, Stockholm
Georg Fischer AB, Stockholm
GF Uponor AB, Virsbo
GPA Flowsystem AB, Hjärnarp
Hot Disk AB, Göteborg
IKEM-Innovations- & kemiindustrierna i Sverige AB, Stockholm
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stockholm
LK PEX AB, Ulricehamn
Naturvårdsverket, Stockholm
Omni Polymers AB, Stockholm
PipeLife Sverige AB, Ljung
Plasman Industri AB, Göteborg
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Göteborg
Scania CV AB, Södertälje
Stena Recycling AB, Göteborg
Stenungsunds kommun, Stenungsund
Svensk Plaståtervinning i Motala AB, Motala
Svenskt Vatten AB, Bromma
Tetra Pak AB, Lund
Trioplast Industrier AB, Smålandsstenar
Trioworld Industrier AB, Gislaved
Trioworld Landskrona AB, Landskrona
Trioworld Smålandsstenar AB, Smålandsstenar
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Gummi- och plastindustri (83) Tillverkningsprocesser inom gummi- och plastindustrin (83.020) Råmaterial för gummi och plast (83.040) Plast (83.080) Cellmaterial (83.100) Armerad plast (83.120) Gummi- och plastprodukter (83.140) Utrustningar för gummi- och plastindustrin (83.200) Provningsbetingelser Allmänt (19.020)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta (SIS Dokument) eller välj någon av arbetsgrupperna;

AG 1 Miljöaspekter

AG 2 Plaströrssystem

AG 3 Material

AG 4 Fordon

GAG 01 Plastförpackningar

GAG 02 Kemisk återvinning av organiskt material

Ordlista för miljöaspekter av plast publicerat!

SS-EN 17615 Plast - Miljöaspekter Ordlista - ny europeisk standard för ökad samsyn och förståelse för området plast och miljöaspekter - har publcierats.

Tack alla som visade intresse för releaseeventet den 11 oktober 2022.

Det finns en mängd olika begrepp och termer inom plast och miljöområdet. För en konstruktiv diskussion och utveckling framåt är det viktigt att alla pratar om samma sak, dvs att terminologin är tydlig. Även de mest enkla ord som t.ex. återvinning och plast kan tolkas olika och skapa förvirring och oenighet.

Gå till produktsidan för SS-EN 17615 Plast - Miljöaspekter Ordlista

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jenny Fagerland
Projektledare
0704269880
jenny.fagerland@sis.se

Josefine Bora
Projektkoordinator
070-7138626
josefine.bora@sis.se

Zandra Oscarsson
Ordförande
Volvo Technology AB