Standardutveckling · SIS/TK 109

Vibrationer i handhållna maskiner

En vibrationsskada som uppkommit är permanent och kan leda till stora konsekvenser för den som drabbas och tyvärr är det många unga som får dessa skador. Genom kommitténs standardiseringsarbete kan användarna bedöma risken för skador av en maskin och jämföra hur länge olika maskiner kan användas utan att överskrida tillåtna gränsvärden.

Kommittén för vibrationer i handhållna maskiner är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt, inom Europa och nationellt. Målet för arbetet är att ta fram standarder för att kunna mäta vibrationer i handhållna maskiner och minska vibrationsskador hos användarna samt påverka så att bättre ergonomiskt utformade handhållna maskiner tillverkas. Användare av dessa maskiner är i första hand verkstadsindustrin, biltillverkare och bilverkstäder. Arbetet startade under tidigt 1980-tal med att ta fram metoder för att mäta vibrationer i handhållna maskiner.

Mer information om kommitténs arbete:

Bakgrund Läs mer
Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Arbetar nu med 8 standarder
ISO 15230-2/TR, Vibration och stöt - Krafter mellan hand och handtag vid handöverförda vibrationer
CEN/TR 15350, Vibration och stöt - Vägledning för bedömning av handöverförd vibrationsexponering med uppgifter för den använda maskinen inklusive dem angivna av maskintillverkaren
EN ISO 28927-8, Handhållna motordrivna maskiner - Testmetoder för vibrationsemmission -Del 8: Sågar, poler- och filmaskiner med fram och återgående funktion och små sågar med oscillerande eller roterande funktion
EN ISO 28927-8:2009/A2, Handhållna motordrivna maskiner - Testmetoder för vibrationsemmission - Del 8: Sågar, poler- och filmaskiner med fram och återgående funktion och små sågar med oscillerande eller roterande funktion - Tillägg 2
ISO 28927-8, Handhållna motordrivna maskiner - Testmetoder för vibrationsemmission -Del 8: Sågar, poler- och filmaskiner med fram och återgående funktion och små sågar med oscillerande eller roterande funktion
EN ISO 28927-13, Handhållna motordrivna maskiner - Provningsmetoder för vibrationsemmission - Del 13: Spikningsverktyg
ISO 28927-13, Handhållna motordrivna maskiner - Provningsmetoder för vibrationsemmission - Del 13: Spikningsverktyg
ISO 15230, Vibration och stöt - Krafter mellan hand och handtag vid handöverförda vibrationer
Visa fler Visa färre
Utgivet 26 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 5 företag och organisationer
Atlas Copco Industrial Technique AB, Stockholm
Dentatus AB, Spånga
Hilti Svenska AB, Arlöv
Industrifacket Metall, Stockholm
Würth Svenska AB, Örebro
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 108/SC 4/WG 3, Hand transmitted vibration
ISO/TC 118/SC 3/WG 3, Vibrations in hand-held tools
CEN/TC 231, Mechanical vibration and shock
CEN/TC 231/WG 2, Hand-arm vibration
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet Vibration med avseende på människor.