Happy World Standards Day!

Den 14 oktober varje år har standardiseringen i världen en egen dag. Vi vill hylla alla medlemmar och experter som bidrar till nya frivilliga, smarta lösningar för framtiden.

Årets tema på World Standards Day är internationella standarder och den fjärde industriella revolutionen. Precis som standarder spelade en avgörande roll i den första industriella revolutionen för 250 år sedan, driver standarder idag innovationer och nya tekniska lösningar.  

"I samband med World Standards Day vill jag passa på att tacka för det engagerade och oerhört viktiga standardiseringsarbete som du som ordförande eller deltagare utför tillsammans med oss på SIS. Jag vill också tacka alla våra användare av standarder som därigenom bidrar till att framtagandet av gemensamma lösningar fortsätter. Det är ju genom användandet som samhällsnyttan kommer fram." Tomas Idermark, vd SIS


What's your crazy idea?

Varje år inför World Standards Day anordnar ISO en tävling. I årets tävling ställde ISO frågan vilket problem du skulle lösa om du hade den senaste och mest innovativa tekniken till ditt förfogande. Och hur standarder kan vara till hjälp. 

Här är ett av tävlingens bidrag.