Nominera årets Convenor

En mycket viktig del av standardiseringsarbetet sker idag i internationella grupper. Från svensk sida har vi förmånen att leda detta arbete i många grupper både inom den internationella standardiseringen (ISO) och den europeiska (CEN). Arbetet med att skriva standarder sker i de flesta fall på arbetsgruppsnivå och dessa grupper, med experter från alla världens hörn, leds av en så kallad convenor.

En skicklig convenor är inte bara expert på området som ska standardiseras, hen behöver också vara lyhörd och drivande för att skapa internationell enighet kring en standard som blir framgångsrik och erkänd i många länder. Detta vill vi på SIS gärna uppmärksamma och bjuder därför in alla som är engagerade i standardiseringsarbete att nominera den convenor som du tycker gör ett alldeles extra bra jobb.

Nomineringen var öppen till och med den 31 oktober 2021. Därefter kommer en jury bestående av representanter från SIS standardisering och ledningsgrupp gå igenom nomineringarna och utse en vinnare.

Vi återkommer om hur de nominerade och vinnarna presenteras.

 


Bedömningskriterier

I sitt arbete att utse en vinnare till årets convenor kommer juryn ta hänsyn till följande kriterier:

  • Verkar internationellt och är lyhörd för kulturella skillnader
  • Arbetar proaktivt och uppnår resultat
  • Motiverar och entusiasmerar deltagarna i den internationella gruppen
  • Återkopplar och för dialog med intressenter inom ramen för en svensk kommitté
  • Leder och inspirerar den internationella gruppens deltagare mot konsensus
  • Tar sig tid för rollen som convenor och samarbetet med SIS sekretariat
  • Följer och verkar inom givna ramar och regelverk
  • Är erkänt kunnig och har gedigen branscherfarenhet