Vattenmätare fungerar – med stöd i ISO-standarder

Välkommen på webbinarium tisdag 7 mars om den nystartade revideringen av standarden för vattenmätare - EN ISO 4064

Kostnaden för vattenrening har blivit en mycket viktig fråga och detta gör övervakning av vattenanvändning och beräkning av vår exakta förbrukning ännu mer betydelsefull.

Användning av standarder hjälper till att säkerställa att mätarna ger mätvärden av varm- och kallvatten med en viss noggrannhet, vilket i samband med volymetrisk prissättning ger vattenmätare ett incitament för vattenbesparing. Dessutom hjälper standarder till att upptäcka vattenläckor i distributionsnätet.

Detta webbinarium syftar till att informera om pågående revidering av den enhetliga standardserien EN ISO 4064 om vattenmätare som utvecklats i samarbete mellan ISO, CEN och OIML samt den nyligen initierade revideringen av närliggande föreskrifter såsom Swedac:s STAFS 2022:4 om vattenmätare.

Talare

Välkommen!

Har du frågor kan du gärna kontakta Bledar Beqiri, Projektledare, Svenska institutet för standarder


Program

• Välkomna samt kort om standardisering 
• STAFS 2023:4 om vattenmätare
• Allmänt om standardserien EN ISO 4064/OIML R 49-1:2013
• Diskussion
• Avslut

Datum:   7 mars
Tid:          09:15 - 10:00
Plats:      Online via Zoom