Ursprungsgarantier för el, gas, värme och kyla

Välkommen fredagen 27 januari till ett seminarium om standardiseringsförslaget till en ny, bindande, europeisk standard:

EN 16325 Guarantees of origin related to energy - guarantees of origin for electricity, gaseous hydrocarbons, hydrogen, and heating & cooling.

Vi vill gärna höra vad du tycker!

El_610x2502.png

Riksdagen beslutade i maj 2022 om en ny lag om ursprungsgarantier som även omfattar värme, kyla och gas. Ikraftträdandet av denna lag inväntar färdigställandet av en ny bindande europastandard som nu är ute på remiss.

Standarden är kopplad till artikel 19 i EU:s direktiv för förnybara energikällor (RED II) och innehåller krav på mätning, registrering, utfärdande, överföring och annullering av ursprungsgarantier. Till skillnad från tidigare blir det nu tvingande för medlemsstaterna att följa den.

Kommittén för Effektiv energianvändning, SIS/TK 558 bjuder in till ett seminarium för att presentera förslaget som kommer från den europeiska arbetsgruppen inom det europeiska standardiseringsorganet, CEN.

Syftet med mötet är att kortfattat informera om förslaget, samt att få in eventuella synpunkter på det för att ta fram Sveriges röst till denna europastandard.

Anmäl dig i formuläret längst ned på sidan.

Välkommen!

Program

 • Välkomna samt kort om standardisering – Niclas Widell, SIS
 • Allmänt om ursprungsgarantier och vad som kommer att förändras i och med EN 16325 och tillkommande energibärare – Energimyndigheten, Johan Forsman
 • Specifika bestämmelser för respektive energibärare:
  - Ursprungsgarantier för el – Energimyndigheten
  - Ursprungsgarantier för gas - Linus Klackenberg, Energigas Sverige
  - Ursprungsgarantier för värme och kyla - Erik Thornström, Energiföretagen Sverige
 • Diskussion
 • Avslut

Tid: 13:00 - 15:00

Plats: Online via Zoom

Har du frågor kan du gärna kontakta Niclas Widell, PL på SIS