Fråga vad du vill om adresser

Har du frågor eller funderingar om adresser? Under detta webbinarium försöker vi besvara alla typer av frågor som gäller allt från adressättning till hur ofta adresser synkas mot Skatteverket. Anmäl ditt deltagande i formuläret här nedan.

Aktuellt_webbinarium_adresser23nov.jpg

En belägenhetsadress ska entydigt peka ut en enda plats, därför måste en belägenhetsadress sättas, fastställas och registreras på ett enhetligt sätt och kommunen har ansvar för det inom sitt geografiska område.

Under det här webbinariet kommer representanter från SIS kommitté Belägenhetsadresser svara på inskickade frågor som man önskar få svar på. Skicka gärna in dina frågor i förväg via e-post till Yulianna Munoz Yanez. När du mailar dina frågor behöver vi nedan information från dig.

  • Ditt namn
  • Företag/organisation/kommun
  • Vilket område/tema? (T.ex Begrepp och definitioner eller Metertalsadresser)
  • Fråga
  • Bild eller illustration (frivilligt)

Frågorna kommer sammanställas och besvaras i en Power Pointpresentation som presenteras under detta möte.

AGENDA

  • Välkommen
  • Genomgång av inskickade frågor
  • Diskussion och besvarande av frågor

Tid och plats

Datum: 2023-11-23

Tid: 09:00 - 11:00

Plats: online via Zoom
(Länk till mötet och mer info får du efter anmälan)

Kostnadsfritt!

Frågor som man vill ha besvarade under mötet kan skickas till: yulianna.munoz.yanez@sis.se