Maximera organisationens energieffektivisering

Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium den 15 mars kl 09.00 – 11.00!

EnergisemHeaderNy.png

Systematisk energieffektivisering – minskar verksamhetens kostnader och miljöpåverkan

Det höga elpriset har fått allt från små och stora företag till kommuner och sjukhus att se över sin energianvändning, men det är fortfarande få som når maximal effekt. Med tydliga mål, konkreta handlingsplaner och regelbunden uppföljning enligt ISO 50001 kan de sänka förbrukningen och minska driftkostnaderna ytterligare.

Över 50 000 verksamheter runt om i världen använder det internationella ledningssystemet för energieffektivisering, men i Sverige är det bara omkring 100. Detta trots att forskningen visat att ett systematiskt arbetssätt ger långt bättre resultat.

Välkommen till SIS energiwebbinarium där experter ger råd och inspiration om hur du maximerar verksamhetens energiprestanda!

Anmäl dig här >

Medverkande:

Energisemtalare.png

 • Caroline Kjerstadius, hållbarhetschef, Lidl
 • Mats Andersson, Expert och utbildningsledare inom ISO 50001 och 
  Revisionsledare Quality and Environmental, Svensk Certifiering AB
 • Emma Risén, Projektledare standardisering energieffektivisering, Svenska Institutet för Standarder
 • Representanter från Energimyndigheten

Program:

 • Välkommen

 • Energimyndigheten om energiläget – nationellt vs globalt
  Energiforskning – riktad mot energieffektivisering
  Energistödet – få medel
  Visionen om hur företag och offentliga sektorn kan arbeta med energieffektivisering
  Energimyndigheten, representanter

 • Så styr och arbetar Lidl Sverige med hållbarhetsfrågor för att nå sina högt uppsatta mål

  Lidl Sveriges systematiska arbete med att energieffektivisera sin verksamhet enligt ISO 50001
  Caroline Kjerstadius – Hållbarhetschef på Lidl

 • ISO 50001 är ett effektivt verktyg som hjälper dig att kartlägga och effektivisera din energianvändning
  Praktiska tips om hur du med hjälp av standarden kan förbättra energiprestanda, inklusive energieffektivitet, energianvändning, energiförbrukning samt öka kostnadseffektiviteten i verksamheten.
  Mats Andersson - Seniorkonsult och utbildningsledare SIS

 • Energieffektivisering via standardisering
  Några exempel på hur vi arbetar med energieffektivisering inom standardiseringen
  Delta i utvecklingen av standarder - hur du kan engagera dig och varför
  Emma Risén, Projektledare SIS
 • Frågor och diskussion

Datum: 15 mars
Tid: 09:00 – 11:00
Plats: Online via Zoom. Länk skickas ut efter anmälan.

Anmälan


Program

 • Välkommen

 • Energimyndigheten om energiläget – nationellt vs globalt

 • Så styr och arbetar Lidl Sverige med hållbarhetsfrågor för att nå sina högt uppsatta mål

 • ISO 50001 är ett effektivt verktyg som hjälper dig att kartlägga och effektivisera din energianvändning

 • Energieffektivisering via standardisering
 • Frågor och diskussion

Datum: 15 mars
Tid: 09:00 – 11:00
Plats: Online via Zoom. Länk skickas ut efter anmälan.

Energieffektivisering enligt standard mildrar energikrisen

"En del företag hanterar sin energibesparing i befintliga kvalitets- och miljöledningssystem, men vi vet att de som inför ett energiledningssystem ökar fokus och når ett betydligt bättre resultat, säger Annika Andreasen, vd Svenska institutet för standarder."

Lidl energieffektiviserar butikerna systematiskt

Energieffektivisering har alltid varit en prioriterad fråga för Lidl och därför valde kedjan att certifiera sin verksamhet för fem år sedan. Förutom att bidra till samhällets gröna omställning, har Lidl minskat sin risk och sparat energi motsvarande 40 butikers årsförbrukning, hittills.

Upptäck ISO 50001

"Ju mer vi kapar energitopparna, desto bättre. En större spridning av ISO 50001 har potential att leverera fantastisk nytta till den gröna omställningen."