Dimensionering av brandskydd i byggnader

Nya remisser ute nu! Välkommen den 15 juni för att få veta mer!

Vid dimensionering av brandskydd i byggnader används vanligen två olika tillvägagångssätt, förenklad och analytisk dimensionering. Vid förenklad dimensionering används lösningar som specificerats i Boverkets byggregler, BRR som nu håller på att omarbetas vars nya förslag på föreskrifter och allmänna råd för säkerhet i händelse av brand i byggnader, nu är ute för remiss.

Vid analytisk dimensionering uppfylls de föreskrivna kraven, exempelvis säker utrymning, på annat sätt än de som anges i de preciserade föreskrifterna. För att visa att lösningen uppfyller det föreskrivna kravet behövs då verifiering genom beräkningar eller annan metod. Tidigare har riktlinjer för sådana analyser funnits i BBR AD (Boverkets byggregler - Allmänna råd för analytisk dimensionering). I och med införandet av de nya föreskrifterna kommer detta allmänna råd tas bort och i stället har SIS/TK 181 Brandsäkerhet tagit fram ett utkast för ett standardpaket för att ersätta det tidigare rådet. Dessa standarder är nu ute på remiss.

För att bättre tillgodogöra dig remissen så bjuds du in till ett webbinarium där vi berättar om upplägget av de nya tekniska specifikationerna SIS/TS 24836 Analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd- Krav och rekommendation er och SIS/TS 24837 Analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd – Analys med verifiering mot fasta kriterier.

OBS Röstningen finns tillgänglig. Scrolla ner för röstnignsinstruktioner.

Datum: 15 juni 2023

Tid: 08:00 -10:00

Var: Webbinarium i zoom

Agenda:

  • Välkommen till SIS remiss-Webbinarium – Linn Holegård, SIS projektledning
  • Bakgrund och forskningsunderlag – Axel Mossberg, ordförande för arbetsgruppen SIS/TK 181 AG 05 Analytisk dimensionering, Forskningschef på Bengt Dahlgren Brand &Risk
  • Standardiseringsprocessen hur går den till? - Viveka Odlén, SIS projektledning
  • Upplägg av de tekniska specifikationerna? - Axel Mossberg, ordförande för arbetsgruppen SIS/TK 181 AG 05 Analytisk dimensionering, Forskningschef på Bengt Dahlgren Brand &Risk
  • Vad händer efter Remissen? - Viveka Odlén, SIS projektledning

 

Välkommen!


Nu finns remisserna tillgängliga på kommentera.sis.se!

Ni kan dela länkarna till kommentera.sis.se för att de som inte är deltagare i kommittén ska ha möjlighet att lämna kommentarer till remisserna.

ftSIS/TS 24837 Analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd - Analys med verifiering mot fasta kriterier

Länk: Performance-based design of fire safety in buildings - Requirements and recommendations | DRS (sis.se)

ftSIS/TS 24836 Analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd - Krav och rekommendationer

Länk: Performance-based design of fire safety in buildings - Analysis with set acceptance criterias | DRS

Eftersom vi fick frågan under seminariet, har vi även publicerat nationella bilagan för SIS-INSTA TS/950: - Brandteknik - Verifiering av byggnaders brandskydd genom jämförelseanalys

För kommentarer se länken nedan. 

Länk: Brandteknik - Verifiering av byggnaders brandskydd genom jämförelseanalys

 

Ni deltagare lämnar kommentarer till remisserna via Authoring tool och röstar ja eller nej till förslagen via SIS röstningsportal.

Anmäl dig här: