Cybersäkerhet i fastighetsbranschen

Välkomna till ett webbinarium förmiddagen 22 maj kl. 09:00 - 11:30 som riktar sig till fastighetsbranschen, inklusive till leverantörer av produkter och tjänster till denna bransch.

Under webbinariet får ni möta några av Sveriges främsta områdesexperter kring cybersäkerhet kopplat till fastighetsbranschen. Dessutom bjuder vi på en genomgång och förståelse kring hur standarder kan förenkla och bidra till  smartare motståndskraft mot cyberhot och teknisk säkerhet i fastighetsbranschen.


Program:

Johan Wiksell, Head of Smart Homes and buildings, JM AB, är moderator och inleder

Jan Branzell, vd Veriscan,  berättar om standarder som underlättar arbetet med cybersäkerhet för fastighetsbranschen

Siren Hofvander, Director Cyber Security, Schneider Electronics Digital Buildings berättar bland annat hur de förbereder sig för det nya direktivet RED och hur Schneider Electronics har en ledarroll inom den europeiska standardiseringen

Lukas Grimfors, Security and Compliance, Google berättar om hur de arbetar med cybersäkerhet kopplat till molntjänster

Patrik Eriksson, Business Manager, Telia Connected & Smart Building berättar bland annat om hur Telia arbetar med säkerhetsfrågor kopplade till kommunikation för fastighetsstyrning och att inget är starkare än den svagaste länken

Emma Risén och Anders Lindberg, Svenska institutet för standarder, berättar kort om hur man kan engagera sig i standardiseringen och hur man hittar användbara standarder inom området

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Anette Lindor Norén, som koordinerar detta event.


Anmäl dig här!