Belägenhetsadresser - ny standard ute på remiss

Välkommen på remisswebbinarium 3 oktober kl 09:30 - 11:00 inför den uppdaterade utgåvan av SS 637003 Geografisk information - Belägenhetsadresser - Begrepp och principer.

SIS kommitté TK 466 Belägenhetsadresser har tagit fram standardförslag till  uppdaterad utgåva av SS 637003 Geografisk information – Belägenhetsadresser – Begrepp och principer.

I den här standarden beskrivs ett adressystem för belägenhetsadresser inom Sverige. Det syftar till att vara ett stöd för arbete med adressättning och fastställande av belägenhetsadresser samt för utbyte av data om belägenhetsadresser.

En belägenhetsadress ska entydigt peka ut en enda plats, därför måste en belägenhetsadress sättas, fastställas och registreras på ett enhetligt sätt och kommunen har ansvar för det inom sitt geografiska område.

Standarden anger hur belägenhetsadresser byggs upp, skrivs och tolkas.

Skillnaden mellan tidigare och nya utgåvan är inte stora, men vi har lagt extra krut på formuleringar och förklaringar för att standarden ska vara så begriplig och enkel att följa som möjligt. Till hjälp finns även SIS-TR 33:2017 - Geografisk information – Belägenhetsadresser – Handbok som exemplifierarar och erbjuder mer detaljerade förklaringar och beskrivningar. 

Remissswebbinariumet syftar till att dels sprida information om standardförslaget, och dels att besvara eventuella frågor gällande standardförslaget.

Remissen är öppen för alla fram till 13 oktober. Alla typer av kommentarer är välkomna, allt från rent redaktionella till mer teknisk karaktär. Du har möjlighet att påverka hur standarden är utformad och genom din medverkan bidrar du till att testa riktigheten i den kommande utgåvan av standarden så att den används och accepteras.

AGENDA

 • Välkommen och presentation av kommitten TK 466
 • Övergripande beskrivning av standarden och förhållandet till handboken
 • Skillnaden mellan tidigare och nya utgåvan
 • Input från deltagare
 • Frågestund

TALARE

 • Ulrika Roos, Lantmäteriet
 • Ebba Löndahl Åkerman, Södertälje Kommun
 • Eija Österberg, Sigtuna Kommun
 • Tommy Jonsson, PostNord
 • Ivan Fredriksson, Expert
 • Yulianna Munoz Yanez, SIS

Har ni några frågor får ni gärna höra av er till Yulianna Munoz Yanez, projektledare på SIS.


Tid och plats

Datum:  2023-10-03

Tid: 09:30 - 11:00

Plats:  Digitalt via zoom

Mer information får du i anmälningsbekräftelsen.

Anmäl dig före 1 oktober

Kostnadsfritt!