Alltid redo – Hur får vi kontinuitetshantering och informationssäkerhet att fungera ihop?

Invasionen av Ukraina och pandemin har synliggjort hur sårbara dagens flödeskedjor och viktiga samhällsfunktioner kan vara. Händelser som stör samhällsfunktioner och drabbar företag och personer sker regelbundet. Stora konsekvenser och kostnader står på spel.

Den 5 oktober bjuder flera experter på kunskap om framgångsrika arbetssätt samt erfarenheter.

Välkommen att deltaga digitalt via Zoom.

Kostnadsfritt.

PROGRAM klockan 09:00 - 11:30

 • Inledning
  Heléne Jansdotter Lindholm, SIS och Stefan Tangen, MSB 
  Standardiseringssamordnare, MSB
  Ordförande för SIS/TK 494 Samhällssäkerhet
  Expert i ISO/TC 292 Security and resilience
 • Kontinuitet och krisberedskap för samhällsviktig verksamhet
  Lars Granström, VD Videnca 
 • Hur får man ISO-standarder att underlätta mötet med NIS 2?
  Jan-Olof Andersson, Dataskyddsombud ICA Sverige
 • Standardspaning 
  Nytt inom kontinuitetshantering – SS 22304 samt inom informations- och cybersäkerhet
  Anders Rosqvist, Seniorkonsult inom risk- kontinuitets- och krishantering, Structor Riskbyrån och Jan-Olof Andersson, Dataskyddsombud ICA Sverige
 • Panelsamtal  
 • Summering – avslutning 

TALARE

bild_Helene_J.png
Helene Jansdotter Lindholm
Moderator SIS

bild_Anders_R.png
Anders Rosqvist
Seniorkonsult Structor Riskbyrån 

bild_Lars_G.png
Lars Granström
VD Videnca

Helene Jansdotter

Anders Rosqvist

Lars Granström

bild_Stefan_T.png
Stefan Tangen
Standardiserings-samordnare MSB

bild_Jan_O.png
Jan-Olof Andersson
Dataskyddsombud ICA Sverige & ordförande i SIS/TK 318 Informationssäkerhet, cybersäkerhet och integritetsskyd

 


Tid och plats

Datum:  2023-10-05

Tid: 09:00 - 11:30

Plats: Digitalt via Zoom.
(Länk skickas ut vid anmälan)