Standardiserad metod för mätning av byggprodukters strålning

Välkommen 1 september, 10:30 - 12:00 till ett zoom-möte om standardiserad metod för mätning av byggprodukters strålning.

I byggindustrins mineralbaserade produkter förekommer naturligt ämnen som avger joniserande strålning. Genom att metoden som mäter aktivitetskoncentrationen i betong och ballast nu har standardiserats, ökar möjligheten att beräkna aktivitetsindex för byggprodukter och planera byggandet så att referensnivån på 1 millisievert effektiv dos per år inte överskrids.

Standarder är alltid frivilliga att använda. Denna standardiserade metod är tänkt att användas för produktionsstyrning, som stöd för intern kontroll i samband med tillverkning av en produkt. Metoden bygger på att materialet provas i sin avsedda användningsform. Kännedom om en produkts aktivitetsindex ökar möjligheten att välja rätt material till bostäder och andra byggnader där människor ska vistas.    

Välkommen att delta på webbinariet för att få veta mer om metoden. Har du frågor kan du kontkta  Nina Schröder, chef för sektionen samhällsbyggnad.

Preliminärt program 

 • Inledning och bakgrund 
 • Vad säger lagar och föreskrifter?
 • Problembeskrivning och behov av standarden SS 27100 
 • Presentation av den nya standarden SS 27100 Bygg- och anläggningsprodukter – Bedömning av avgivning av farliga ämnen – Bestämning av aktivitetskoncentrationer och aktivitetsindex i mineralbaserade byggprodukter 
 • Tillämpning av standarden SS 27100, ballast och betongperspektiv 
 • Frågor, diskussion, avslutning

Talare:

 • Peter Martinsson, SBMI
 • Markus Peterson, Svensk betong
 • Cecilia Jelinek, SGU/SSM
 • Magnus Döse, Swerock
 • Tony Löfqvist, Mark- & Miljökontroll i Särö AB

 • Nina Schröder, SIS

ANMÄL DIG HÄR!

 

 


Tid och plats

Datum:  2023-09-01

Tid: 10:30 - 12:00

Plats:  Digitalt via zoom

Mer information får du i anmälningsbekräftelsen.

Kostnadsfritt!