Remisswebbinarium - Cirkulär ekonomi

Nu har de tre efterlängtade första standardförslagen inom cirkulär ekonomi kommit ut på offentlig remiss. Välkommen på kostnadsfritt remisswebbinarium onsdag 14 juni kl 10:00.

Standardförslagen kommer lägga grunden för hur företag och organisationer kan arbeta mer cirkulärt, genom att besvara frågor som; Vilka principer bör efterföljas? Hur definieras viktiga begrepp? Hur implementerar man cirkulär ekonomi i verksamheten? Hur mäter vi cirkulariteten?

Just nu finns en chans att tycka till om innehållet i standardförslagen och SIS bjuder därför in till webbinarium för att gå igenom nyttan med standardisering för olika aktörer, vad de tre standarderna kan bidrar med, varför vi standardiserar en cirkulär ekonomi och hur man kan vara med och tycka till.

AGENDA

10.00 – 10.15 Introduktion till standardisering.  
Laura Linnala presenterar standardisering generellt, varför vi gör det och hur det kan bidra med nytta i verksamheter genom goda exempel.

10.15 – 10.30 Vad kan de tre standarderna bidra till?
Mattias Lindahl presenterar nyttan med standardisering av cirkulär ekonomi

10.30 – 10.45 Hur jobbar vi i Sverige med standardisering av cirkulär ekonomi?
Laura Linnala presenterar kommittén, hur man deltar, vad vi gör

10.50 – 11.00 Frågestund

TALARE

Har du några frågor om standardförslagen eller om remisswebbinariumet är ni välkomna att höra av er till Laura Linnala, projektledare SIS eller till Alva Eklund, projektkoordinator SIS.

Välkommen!

Remisserna hittar du här >>


Agenda

  • 10.00 Introduktion till standardisering
  • 10.15 Vad kan de tre standarderna bidra till?
  • 10.30 Hur jobbar vi i Sverige med standardisering av cirkulär ekonomi?
  • 10.50 Frågestund

Datum:  2023-06-14

Tid:  10:00 - 11:00

Plats:  Online via Zoom
(Länk skickas efter anmälan)

Kostnadsfritt!