Bättre tillgänglighet på laddplatser -

När Sverige ställer om till fossilfritt och infrastrukturen för laddplatser utökas, då måste också alla ges möjlighet att använda dessa. I dag har de flesta laddplatser brister när det gäller tillgänglighet, det kan vara trångt, tekniskt svårförståeligt och ibland omöjligt att ladda om du exempelvis har ett funktionshinder, är kort eller har nedsatt handstyrka. Det saknas krav som tydligt sammanfattar hur en tillgänglig laddplats ska vara.

Nu bjuder vi in till ett intressentmöte för att undersöka möjligheten att ta fram en svensk standard för tillgängliga laddplatser. En standard skulle göra det enklare att kravställa i en upphandling och blir i förlängningen en vägledning till att tänka rätt i val av plats, utformning, inköp och installation. Den kommer också att göra laddandet enklare för alla.

Vi kommer berätta mer om bakgrunden till initiativet, som kommer från projekt Förnybart 2030* som drivs av Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och BioFuel Region. Men också vad som skulle kunna ingå i standarden och vilken nytta den kan göra samt hur du och din organisation kan var med och delta i arbetet eller bidra på andra sätt.

AGENDA

  • SIS, standarder och standardisering
  • Bakgrund om projektet
  • Standard för tillgängliga laddplatser

TALARE

Johan Lagrelius, projekt Förnybart 2030

Rebecka Andersson, projekt Förnybart 2030 Alexandra Antoni, projektledare SIS

 

Har du frågor eller behöver mer information är du välkommen att kontakta Alexandra Antoni, projektledare, SIS

*Projektet Förnybart 2030 arbetar för att öka takten på klimatomställningen av den tunga trafiken i Jämtlands och Västernorrlands län. Projektet leds av Energikontoret Region Jämtland Härjedalen tillsammans med BioFuel Region och Energikontoret Region Västernorrland. Projektet finansieras av EU:s regionalfond, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och Biofuel Region.

 


Tid och plats

Datum:  2024-03-20

Tid:  13:00 - 15:00

Plats:  Digitalt via Zoom

Kostnadsfritt!