Navigera i AI-landskapet: möjligheter och utmaningar

I en tid då artificiell intelligens snabbt integreras i våra liv och samhällen, är det mer avgörande än någonsin att utforska de utmaningar och möjligheter som AI för med sig. Se vårt webbinarium från den 27 november där vi samlades för att diskutera, lära och utbyta erfarenheter.

Ladda ner presentationen som PDF >

Vår värld kommer allt mer präglas av artificiell intelligens och då står vi inför en mängd utmaningar och möjligheter. AI-teknologin har potential att förändra vårt samhälle och näringsliv på djupgående sätt, men för att detta ska ske på ett säkert och effektivt sätt krävs reglering och standardisering. Därför är det av yttersta vikt att vi samlas för att diskutera, lära och utbyta erfarenheter för att utveckla AI på ett ansvarsfullt sätt. Hoppas du vill vara med i dialogen. 

Välkommen!

AGENDA

 • Välkommen 
 • Trendspaning med fokus på möjligheter och utmaningar med AI och den snabba teknikutvecklingen
 • På gång inom AI-standardisering
 • Panelsamtal -  samtal om möjligheter och utmaningar och behovet av samverkan
 • Frågor och inspel från deltagarna

TALARE

 • Johan Falk, undervisningsråd/Director of Education. Ordförande i Skolverkets AI grupp, Skolverket
 • Viveka Bonde, Bonde Advokater, Ordförande SIS/TK 611 Informationsteknik och aktiv inom ISO:s AI-standardisering. Advokat, partner på Bonde Advokater AB. Co-founder LightNet Foundation (ideell organisation med målet att skapa medvetenhet om AI och dess konsekvenser på samhället).
 • Rami Mochaourab, Forskningsledare inom Tillämpad AI på avdelningen för Industriella System på RISE. Hans forskningsfält omfattar tillförlitlig AI, framför allt inom områden som förklarbar AI och dataintegritet.
 • Mikael Wintell, Ordförande DICOM:s arbetsgrupp för digital patologi och deltar i ISO-arbetet inom hälsoinformatik, standardiseringsansvarig för Västra Hälso- och sjukvårdsområdet samt inom Västra Götalandsregionen.
 • Patric Ridell, projektledare SIS
 • Elisabet Spross, sektionschef SIS

Vill du veta mer får du gärna höra av dig till Elisabet Spross:

elisabet.spross@sis.se
073-891 21 33

 


Vill du veta mer?

I SIS kommitté 611, Informationsteknik pågår löpande arbeten inom standardiseringen för informationsteknik.