Regler för standardutveckling

All standardisering styrs av regler; nationella, europeiska och globala: