Förutsättningar för kommittédeltagande

Via följande länkar hittar du information om några av de vanligaste frågorna och viktigaste förutsättningarna för deltagande i standardiseringsarbete: