Logga in

Delta i standardutveckling

SIS erbjuder i Sverige verksamma företag, myndigheter och organisationer att påverka innehållet i svenska och internationella standarder. Standarder tas fram och finns inom alla samhällets områden, till exempel bygg och energi, hälso- och sjukvård, industri och material, informationshantering, miljö, kvalitet och hållbarhet.

SIS driver standardiseringsarbete för Sveriges räkning på uppdrag av regeringen. Arbetet sker i kommittéer hos SIS. För närvarande finns cirka 330 aktiva kommittéer. Det är öppet för alla juridiska personer i Sverige att delta i SIS verksamhet och vi uppmuntrar ett så brett deltagande som möjligt. En kommitté leds av en ordförande som nomineras av ledamöterna och SIS sköter projektledning och administration.

De flesta standarder som tas fram är internationella. Ett förslag till standard kommer ofta från europeiska organisationen CEN eller från globala ISO. SIS är medlem i båda dessa organisationer och deltar mycket aktivt i deras kommittéer där SIS representerar Sveriges och kundernas intressen. SIS leder även ett flertal internationella kommittéer på uppdrag av CEN och ISO. Många av SIS kunder deltar också aktivt i internationellt standardiseringsarbete via SIS.


Vill du veta mer?

Är du intresserad av att vara med och påverka de standarder som ditt företag använder? Kontakta Anna Jonsson.

anna.jonsson@sis.se
08-555 520 77

Föreslå ny standard

Ser du ett behov av att ta fram en standard eller riktlinjer på din marknad? Vill du vara med och påverka internationellt standardiseringsarbete för att ta fram europeiska eller globala standarder? Tveka inte att kontakta oss på SIS.

Telefon: 08-555 520 00
E-post: info@sis.se

Vad betyder beteckningarna?

Vi lever i en värld av förkortningar. I SIS förkortningsordlista hittar du de allra vanligaste förkortningarna som används i standardiseringssammanhang.