Logga in

Kostnad för att delta

Deltagaravgiften fastställs av SIS och baseras på de arbetsuppgifter som deltagarna kommer överens om att gruppen ska genomföra under året. Avgiften ska täcka de kostnader som SIS har för att driva arbetet.

Deltagarnas kostnader för att närvara vid möten både i Sverige och utomlands ligger normalt utanför kommitténs budget. Grundprincipen enligt reglerna för arbete i teknisk kommitté är att dela lika på kostnaderna. För deltagare som representerar mindre starka ekonomiska grupper kan dialog alltid föras med SIS om faktisk kostnad för deltagande i aktuell grupp.

Speciella insatser för SME och mindre starka ekonomiska organisationer

För att underlätta deltagande i standardiseringsarbetet och tillgång till standarder för små- och medelstora företag, SME, liksom för organisationer som representerar konsumenter, miljö- och samhällsfrågor, erbjuder SIS regelbundet kostnadsfria utbildningar typ "Standardisering för deltagare", demofilmer för användning av e-nav, regelbundna medlems- och deltagarträffar samt ordförandeträffar. Samtliga medlemmar i SIS är också inbjudna till det årliga fullmäktigemötet och det kostnadsfria seminariet som tar upp standardiseringsfrågor av intresse för just SME och organisationer som representerar konsumentintressen samt miljö- och samhällsfrågor.