Logga in

Villkor för kommittéarbete

För att delta i en teknisk kommitté (SIS/TK) tecknas en överenskommelse mellan SIS och det företag eller organisation som vill delta. Företaget/organisationen utser en representant att delta i den aktuella kommittén.

Regler och allmänna villkor

Regler för arbete i teknisk kommitté

SIS Allmänna villkor för deltagande i Teknisk Kommitté (gäller fr.o.m. 2018-06-16)
SIS Allmänna villkor för deltagande i Teknisk Kommitté (gäller t.o.m. 2018-06-16)

SIS Allmänna villkor för deltagande i Tekniska Kommittéer finansierade av SKA-rådet (gäller fr.o.m. 2018-06-16)
SIS Allmänna villkor för deltagande i Tekniska Kommittéer finansierade av SKA-rådet
 (gäller t.o.m. 2018-06-16)

SIS Allmänna villkor för deltagande i Internationella grupper (gäller fr.o.m. 2018-06-16)
SIS Allmänna villkor för deltagande i Internationella grupper (gäller t.o.m. 2018-06-16)

SIS mötes- och samarbetsprinciper i tekniska kommittéer och arbetsgrupper m.m.

Överlåtelse av upphovsrätt

För att SIS ska kunna framställa exemplar av och göra standarder tillgängliga för allmänheten måste experter som deltar i standardiseringsarbete överlåta upphovsrätten till SIS.

Läs mer om överlåtelse av upphovsrätt