Logga in

Villkor för kommittéarbete

Överenskommelse

För att delta i en teknisk kommitté (SIS/TK) tecknas en överenskommelse mellan SIS och det företag eller organisation som vill delta. Företaget/organisationen utser en representant att delta i den aktuella kommittén.

Fakturering

Avgiften (projektavgift) för att delta i en teknisk kommitté (SIS/TK) faktureras normalt under det första kvartalet. Finansiärernas representanter (dvs. deltagarna i kommittén) tar årligen ett gemensamt beslut om nästa års avgift. Fakturan skickas till den som deltar i kommittén, om inget annat är överenskommet.

Förlängning och uppsägning

Överenskommelsen förlängs automatiskt årsvis till det sägs upp. Uppsägningen ska ske skriftligen till SIS senast den 15 oktober året före det aktuella förlängningsåret. Överenskommelsen fortsätter att gälla även vid byte av deltagare.

Regler och allmänna villkor


Läs mer om att vara medlem i SIS.

Överlåtelse av upphovsrätt

För att SIS ska kunna framställa exemplar av och göra standarder tillgängliga för allmänheten måste experter som deltar i standardiseringsarbete överlåta upphovsrätten till SIS.

Läs mer om överlåtelse av upphovsrätt


Vill du veta mer?

Är du intresserad av att vara med och påverka de standarder som ditt företag använder? Kontakta Anna Jonsson.

anna.jonsson@sis.se
08-555 520 77