Logga in

Hållbarhet och mänskliga rättigheter

Myndigheten för delaktighet, MFD; ser ett stort behov av att arbeta systematiskt med delaktighets- och jämlikhetsfrågor för mänskliga rättigheter, som en del i ledningssystemen. SIS-IWA 26 kan inspirera. Därför har MFD finansierat möjligheten att mot registrering kunna ladda ner SIS-IWA 26 utan kostnad.

SIS-IWA 26 Användning av ISO 26000:2010 i ledningssystem

Det blir allt viktigare att ta ansvar för en hållbar utveckling. Hållbar utveckling har tre dimensioner – den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga – vilka är ömsesidigt beroende av varandra. För den sociala dimensionen är frågan om mänskliga rättigheter central. Mänskliga rättigheter är därför ett av huvudområdena i SS-ISO 26000. Det finns även andra standarder som lyfter mänskliga rättigheter som kan bidra till ett socialt ansvarstagande. Dessa är listade med länkar nedan.

SS-ISO 26000 Vägledning om socialt ansvarstagande

SS-ISO 37001 Ledningssystem mot mutor

SS-ISO 20400 Hållbar upphandling - Vägledning

SS-EN ISO 27500 Den människocentrerade organisationen - Syfte och allmänna principer 

Beställ IWA 26 utan kostnad

Tack för att du anmäler dig. SIS kundservice kommer kontakta dig inom kort.


Kommitté för socialt ansvarstagande

SIS arbetar för att påverka och skapa standarder som stöd för företag och organisationer att arbeta och utvecklas hållbart.

Arbetet med standarder inom området för socialt ansvarstagande pågår i SIS/TK 478 och är öppet för alla företag och organisationer.

Standardpodden

I andra avsnittet av standardpodden träffar Marcus Helena Sjöholm, konsult och svensk expert i arbetet med den internationella standarden mot mutor. Hur ska man tänka för att unvika korruption och mutor i affärssammanhang?

#2 Vikten av antikorruptionsarbete - ett samtal med Helena Sjöholm