Nyhet · 2022-06-15

Operationskläder i flergångsmaterial – remiss pågår

Just nu pågår remiss kring svensk vägledning till standarden för operationskläder i flergångsmaterial.

Under en operation är minimering av smittämnen i operationsrummet en viktig fråga, både för patientens och personalens säkerhet. SS-EN 13795 del 1 och 2, som publicerades i sin senaste utgåva 2019, specificerar krav och provningsmetoder för operationskläder och draperingsmaterial i flergångsmaterial. Det handlar bland annat om plaggens mikrobiologiska renhet, bakteriepenetration, partikelsläpp mm. Kraven ska bibehållas under plaggens hela livscykel.

Vägledning för bibehållna krav saknas

Kraven i EN 13795-1 och 2 är tydliga när det gäller nya, oanvända plagg. Det saknas däremot vägledning kring hur de olika aktörerna ska säkerställa att kraven bibehålls samt hur ofta plaggen ska kontrolleras under sin livscykel. Flera aktörer hanterar och/eller använder plaggen, exempelvis operationsteam på sjukhusen som efter användning sänder plaggen till tvätt hos en rekonditionerare (dvs tvätteri). Rekonditioneraren i sin tur säkerställer att kraven på renhet uppfylls så att plaggen kan användas på nytt. Under plaggens livscykel behöver de med vissa mellanrum kontrolleras för att se till att kraven uppnås och bibehålls även efter användning och rekonditionering. Detta sker då hos ett provningsinstitut.

I den gemensamma arbetsgruppen JAG 01 mellan SIS kommittéer Operationstextilier 333 och Sjukvårdstextilier 332 har representanter för tillverkare, tvätterier, provningsinstitut samt vården tagit fram en vägledning som ger stöd för att uppfylla kraven i SS-EN 13795 del 1 och 2.

Vägledningen riktar sig till alla aktörer inom plaggens livscykel och berör uttag av prover från plaggen, provningsfrekvens, tvättprocessen, information från tillverkaren, användning och hantering inom vården.

Under remissperioden, som pågår till och med den 30 augusti 2022 går det att ta del av, och påverka detta dokument. 

Vill du ta del av remissdokumentet och få möjlighet att påverka? Välkommen att mejla jenny.vesterberg@sis.se eller alexandra.antoni@sis.se.

Det ska bli en teknisk specifikation och heter ftSIS-TS 137 Vägledning till SS-EN 13795 (alla delar) gällande operationsrock, draperingsmaterial och specialarbetsdräkt i flergångsutförande

Läs mer om SIS kommitté Operationstextilier

Läs mer om SIS kommitté Sjukvårdstextilier


Länkar till standarden

Standarder inom hälsa, vård och omsorg

Standardisering inom vård och omsorg är ett område som utvecklas snabbt och bidrar till kvalitet, effektivitet och ökad patient- och brukarsäkerhet, med utgångspunkt i verksamhet och individ. Standarder är också viktiga verktyg för att underlätta och kvalitetssäkra offentliga upphandlingar och stödja innovation.

Hos SIS finns cirka 30 tekniska kommittéer som arbetar med dessa frågor idag.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.