Personcentrerad vård

Via ett avtal med GPCC - Centrum för personcentrerad vård finns standard SS-EN 17398:2020, Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård - Minimikrav för personcentrerad vård tillgänglig att läsa kostnadsfritt.

Observera att det endast är den svenska översättningen av EN 17398 Patient involvement in health care - Minimum requirements for person-centred care som finns tillgänglig.

Har du frågor kontakta SIS kundservice 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

 

Vänligen fyll i formuläret nedan och klicka på Skicka för att slutföra din anmälan

Fältet måste fyllas i.
Fältet måste fyllas i.
Fältet måste fyllas i.
Telefonnummer saknas eller är felaktigt ifyllt. Får endast vara siffror. T.ex. 085012344.
E-postadressen saknas eller är felaktigt ifyllt.