Stöd i användningen av ISO 26000, IWA 26

Via ett avtal med Myndigheten för delaktighet, MFD, finns SIS-IWA 26 tillgänglig att ladda ner kostnadsfritt. Dokumentet ger stöd och vägledning i användningen och integreringen av ISO 26000 för socialt ansvarstagande i ditt ledningssystem.

Det blir allt viktigare att ta ansvar för en hållbar utveckling. Hållbar utveckling har tre dimensioner – den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga – vilka är ömsesidigt beroende av varandra. För den sociala dimensionen är frågan om mänskliga rättigheter central. Mänskliga rättigheter är därför ett av huvudområdena i SS-ISO 26000 Vägledning om socialt ansvarstagande.

SIS-IWA 26 är ett så kallat International Workshop Agreement som hjälper företag att använda ISO 26000 i arbetet med sitt ledningssystem och därmed arbeta med en hållbar verksamhetsutveckling.

Beställ IWA 26 utan kostnad

Tack för att du anmäler dig. SIS kundservice kommer kontakta dig inom kort.


Kommitté för socialt ansvarstagande

SIS arbetar för att påverka och skapa standarder som stöd för företag och organisationer att arbeta och utvecklas hållbart.

Arbetet med standarder inom området för socialt ansvarstagande pågår i SIS/TK 478 och är öppet för alla företag och organisationer.

Standarder för hållbar utveckling

Standardpodden

I andra avsnittet av standardpodden träffar Marcus Helena Sjöholm, konsult och svensk expert i arbetet med den internationella standarden mot mutor. Hur ska man tänka för att unvika korruption och mutor i affärssammanhang?

#2 Vikten av antikorruptionsarbete - ett samtal med Helena Sjöholm