Hållbarhet och mänskliga rättigheter

Stöd i användningen av ISO 26000, IWA 26

Via ett avtal med Myndigheten för delaktighet, MFD, finns SIS-IWA 26 tillgänglig att ladda ner kostnadsfritt. Dokumentet ger stöd och vägledning i användningen och integreringen av ISO 26000 för socialt ansvarstagande i ditt ledningssystem.

Det blir allt viktigare att ta ansvar för en hållbar utveckling. Hållbar utveckling har tre dimensioner – den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga – vilka är ömsesidigt beroende av varandra. För den sociala dimensionen är frågan om mänskliga rättigheter central. Mänskliga rättigheter är därför ett av huvudområdena i SS-ISO 26000 Vägledning om socialt ansvarstagande.

SIS-IWA 26 är ett så kallat International Workshop Agreement som hjälper företag att använda ISO 26000 i arbetet med sitt ledningssystem och därmed arbeta med en hållbar verksamhetsutveckling.

Fältet måste fyllas i.
Fältet måste fyllas i.
Fältet måste fyllas i.
Telefonnummer saknas eller är felaktigt ifyllt. Får endast vara siffror. T.ex. 085012344.
E-postadressen saknas eller är felaktigt ifyllt.