Logga in

Vem certifierar och CE-märker

Att certifiera personer, sitt ledningssystem eller sina produkter innebär att organisationen låter en utomstående, neutral part granska och bedöma om de uppfyller de krav som finns i respektive kravstandard.

På SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, kan du ta reda på vilka som kan utfärda certifikat inom ditt verksamhetsområde. Läs mer om det här. 

CE-märket betyder att tillverkaren eller importören lovar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den produkten. Leksaker, elektrisk hemutrustning samt flytvästar, hjälmar och annan personlig skyddsutrustning hör till de produktgrupper som omfattas av märkningen. SIS arbetar inte med CE-märkning, kontakta Konsumentverket för mer information. Läs mer på Konsumentverkets hemsida.