Logga in

CE-märkning

CE

Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne, i överensstämmelse med EG-direktiven.

Att det finns ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s (Europeiska Unionens) hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke, det betyder att en CE-märkt produkt kan säljas fritt inom EU. För att veta vad som gäller för varje produkt behöver du de föreskrifter som överför direktiven. De krav som EU:s direktiv har överförs till svenska regler. Även bruksanvisningen som medföljer produkten är på svenska. Motsvarande regler ska finnas i alla EU-länder.

CE-märkning = uppfyllda säkerhetskrav

Till en CE-märkt vara hör också en "försäkran om överensstämmelse", det är ett dokument där tillverkaren försäkrar att hans vara överensstämmer med EU:s säkerhetskrav. För produkter som anses särskilt riskfyllda eller behöver provas krävs att tillverkaren ska vända sig till ett eller flera oberoende tredjepartsorgan, så kallade anmälda organ. Dessa organ är kompetensbedömda och erkända av EU:s medlemsstater att utföra provning, certifiering och kontroll

Olika direktiv inom olika områden

Det har tagits fram ett 20-tal direktiv av EU, för tillsynen av dessa svarar Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Konsumentverket och Läkemedelsverket. För att hitta direktivet som berör ditt område, klicka här.

Bakgrunden till CE-märkning

CE-märket infördes i början på 1990. Det var ett sätt för alla tillverkare att visa att deras produkt överensstämmer med de krav som direktiven ställer.


Låt standarder bli dina effektiva arbetsverktyg – kostnadsfria frukostseminarier