Välkommen Robot! Affärsnytta med flexibel robotik

En digital livesändning med tema samspelet robot och människa

Boka din plats till Välkommen Robot!

Robotar har länge förekommit i tillverkningsindustrin, och är då främst stora, kraftfulla sådana innanför staket. Genom åren har robotarna utvecklats, blivit smartare, utrustats med avancerad mjukvara och nu finns det således många möjligheter till kostnadseffektiv automation. Inte minst kan robotar idag samverka med människor på ett säkert sätt i så kallade kollaborativa applikationer.

Under Välkommen Robot! får du höra erfarenheter ifrån företag som robotiserat och får med dig värdefulla verktyg för din egen resa mot ökad flexibilitet och lönsamhet via robotar. Hur får du en säker applikation där roboten samverkar med en människa? Vad har andra för erfarenheter? Vilken hjälp finns att få?

Partner Chalmers Stena Industry Innovation LabKorta inspel med mycket information

Välkommen Robot! är ett gyllene tillfälle att få sig mycket och gedigen kunskap till livs, från experter och sakkunniga inom branschen. Få en inblick i vad som händer inom Industri 4.0 just nu, vilka visioner det finns för den svenska arbetsmarknaden och prata med dem vars arbetsdagar kretsar kring innovation och integration av de smarta robotarna i våra liv. Produktplanering och forskning inom samverkande robotar går för högtryck och du får chansen till en förhandstitt på vad vi kan förvänta oss inom en snar framtid. Vad innebär det för företagen ur aspekterna säkerhet, personal, investeringar, konkurrens och planering?

Partner för dagen är Chalmers Stena Industry Innovation Lab, läs mer här >>

Konkurrens och kravställning

Efter denna konferens kommer du som deltagare ha fått en insyn i omställningen av svensk arbetsmarknad. Med ny information dyker nya frågeställningar upp och genom att delta vid Välkommen Robot! har du chansen att bygga ut ditt kontaktnät med kollegor i branschen, få höra om vilket stöd som finns i robotikstandarderna för marknadsutvecklingen och också få veta lite mer om hur konkurrensen från andra länder ser ut. Vi kör digitalt och bjuder in till dold linkedingrupp för nätverkande och kunskapsutbyte.