ISO/DIS 19160-3

Geographic information – Addressing – Part 3: Address data quality Geografisk information – Addressering - Del 3: Kvalitet på adressinformation

Standard som anger obligatoriska datakvalitetsmått för adressdata och ger vägledning om hur dessa bör användas.