Standard Svensk standard · SMS 1546

Kättingar - Kätting för lyftändamål. Allmänna tekniska bestämmelser

Status: Gällande

Ämnesområden

Lyfttillbehör och lyftredskap (53.020.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lyftredskap, SIS/TK 222

Internationell titel: Lifting chains. General technical requirements

Artikelnummer: STD-2490

Utgåva: 3

Fastställd: 1971-12-31

Antal sidor: 4