Standard Svensk standard · SS 7671501

Scenmaskinerier och lyftteknik för scen och studio - Säkerhetsregler

Status: Gällande

Ämnesområden

Lyftanordningar


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lyftteknik inom underhållningssektorn, SIS/TK 463

Internationell titel: Theatre machinery and lifting equipment for stageand studio - Safety rules for construction and operation

Artikelnummer: STD-19485

Utgåva: 2

Fastställd: 1996-11-27

Antal sidor: 65

Ersätter: SS 7671501