Standard Svensk standard · SS 2798

Truckar och lyftvagnar - Skjutstativtruckar - Datablad

Status: Gällande

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Industrial trucks - Reach trucks - Data sheet

Artikelnummer: STD-5093

Utgåva: 2

Fastställd: 1981-06-25

Antal sidor: 3