Standard Svensk standard · SS 270225

Byggskivor - Bestämning av draghållfasthet

Status: Gällande

Ämnesområden

Träbaserade skivor Allmänt (79.060.01) Byggnadsmaterial (91.100)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Building boards - Determination of tensile strengtt

Artikelnummer: STD-6701

Utgåva: 1

Fastställd: 1978-01-01

Antal sidor: 4