Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1969:2004

Tågvirke - Polyeten - 3- och 4-duktsrep (ISO 1969:2004)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies requirements for 3-strand hawser-laid and 4-strand shroud-laid ropes for general service (excluding fittings) made of polyethylene and gives rules for their designation.

Ämnesområden

Tågvirke och rep (59.080.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Fibre ropes - Polyethylene - 3-, 4- and 8-strand ropes (ISO 1969:2004)

Artikelnummer: STD-37980

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-11-26

Antal sidor: 7

Ersätter: SS-EN 700