Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18218-1:2015

Läder - Bestämning av alkylfenoletoxilater - Del 1: Direkt metod (ISO 18218-1:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies a method for the determination of ethoxylated alkylphenols by a direct method

Ämnesområden

Läder och päls (59.140.30) Övrigt (59.140.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Läder och skodon, SIS/TK 158

Internationell titel: Leather - Determination of ethoxylated alkylphenols - Part 1: Direct method (ISO 18218-1:2015)

Artikelnummer: STD-8014642

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-06-21

Antal sidor: 20