Standard Svensk standard · SS 1866

Kugg- och snäckväxlar - Snäckskruvar - Ritningsdata

Status: Gällande

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Worms - Drawing indications

Artikelnummer: STD-19294

Utgåva: 4

Fastställd: 1996-10-18

Antal sidor: 4

Ersätter: SMS 1866