Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 17:2007

Maskinritningar - Mått- och toleranssättning enligt ASME Y14.5M - 1994

Status: Gällande

Omfattning
ASME Y14.5M-1994
Mått- och toleranssättning
SIS-TR 17:2007 är den svenska översättningen av ASME Y14.5M-1994, Dimensioning and tolerancing. Översättningen har gjorts med tillstånd från The American Society of Mechanical Engineers.

Form- och lägetoleranser för krav på ritningar är internationellt accepterade och spridda. De två förekommande standardsystemen är ISO-systemet GPS (Geometrical Product Specifications) med t.ex. ISO 1101 och ISO 5459, samt den nordamerikanska standarden ASME Y14.5M.

ASME Y14.5M ges ut och tillämpas i USA. Den innehåller grundregler såsom att ”varje mått ska åsättas en tolerans”, vilket inte krävs av ISO. Den bygger på traditionell mätteknik med verkliga planskivor, vinkelhyllor m.m.

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Toleranser och passningar (17.040.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Engineering drawing and related documentation - Dimensioning and tolerancing (Y14.5M - 1994, Swedish edition)

Artikelnummer: STD-64168

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-11-30

Antal sidor: 256