Standard Svensk standard · SS-ISO 7637-1:2004

Vägfordon - Ledningsbundna och kopplade elstörningar - Del 1: Definitioner och allmänt (ISO 7637-1:2004, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 7637-1:2015 Tillägg: SS-ISO 7637-1:2004/Amd 1:2008
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 7637-1:2004

Vägfordon - Ledningsbundna och kopplade elstörningar - Del 1: Definitioner och allmänt (ISO 7637-1:2004, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 272 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 272 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 7637 defines the basic terms relating to electrical disturbances from conduction and coupling used in its other parts, and gives general information on the whole of ISO 7637 and common to all parts.

Ämnesområden

Vägfordon (01.040.43) Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 7637-1:2004

Vägfordon - Ledningsbundna och kopplade elstörningar - Del 1: Definitioner och allmänt (ISO 7637-1:2004, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 272 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 272 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Elstörningar i fordon, SIS/TK 240/AG 03

Internationell titel: Road vehicles - Electrical disturbances from conduction and coupling - Part 1: Definitions and general considerations (ISO 7637-1:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-38159

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-12-10

Antal sidor: 9

Ersätter: SS-ISO 7637-0

Ersätts av: SS-ISO 7637-1:2015